Modulaire aanpak voor de autonome opslag van elektrische stroom

Een van de voornaamste redenen dat de zonne-energiesector zich niet doeltreffend kan ontplooien, is het feit dat de huidige opslagfaciliteiten verder moeten ontwikkeld worden, zodat ze kunnen toegepast worden op afgelegen locaties die niet aangesloten zijn op het netwerk.

Extra tools

 

Dergelijke projecten helpen de EU haar doelstelling te bereiken: een slimme, duurzame en inclusieve economie worden tegen 2020, zoals bepaald in de Europa 2020-strategie. De EU wordt geconfronteerd met een aantal grote uitdagingen, waaronder de vergrijzing van de bevolking, onvoldoende opgeleide werkkrachten, de behoefte aan meer innovatie, het vinden van een evenwicht tussen economische groei en aantasting van het milieu, en het voorzien van veilige, schone energie. Europese projecten in het kader van het regionale beleid spelen een actieve rol bij het aangaan van deze en vele andere uitdagingen. Er worden immers initiatieven gelanceerd die tot doel hebben banen te creëren, het onderwijsniveau te verhogen, hernieuwbare energiebronnen te ontwikkelen, de productiviteit op te voeren en alle burgers meer kansen te geven. De projecten en de regio’s spelen hierbij een sleutelrol, aangezien ze tastbare resultaten opleveren die bijdragen tot het behalen van de kerndoelstellingen van de Europa 2020-strategie.

Het project ‘Sustainable Off-Grid Powerstations for Rural Applications’ (SOPRA) is gericht op autonome energielevering en draagt dan ook aanzienlijk bij tot de doelstelling van Europa om meer hernieuwbare energiebronnen te gebruiken bij het leveren van stroom.

Een alternatief voor dieselgeneratoren

Met de ontwikkeling van een prototype van een autonoom systeem voor energieopslag hoeft zonne-energie, windenergie en waterkrachtenergie niet onmiddellijk gebruikt te worden. De energie kan opgeslagen worden als betrouwbare bron voor scholen, dorpen, ziekenhuizen en bouwprojecten in afgelegen gebieden.

Na de constructie van het prototype volgt een uitgebreide testfase. De definitieve opleveringstest wordt uitgevoerd in afgelegen gebieden die representatief zijn voor de doelgebieden. De productie gaat van start in Gelderland, parallel aan de opleveringstest, en creëert daar op die manier werkgelegenheid.

Economisch duurzaam initiatief

Deze nieuwe technologie heeft een uitgebreid toepassingsgebied en kan op vele markten gelanceerd worden. In landelijke gebieden is de afstand tot het elektriciteitsnet vaak te groot, waardoor een uitbreiding van dat net onpraktisch of financieel onhaalbaar is. SOPRA kan hier een oplossing vormen.

De ontwikkeling van het prototype van SOPRA krijgt ook aandacht van het ministerie van Defensie, omdat het een manier biedt om te besparen op brandstof en een betrouwbaar, flexibel en duurzaam alternatief vormt. Het ministerie bekijkt momenteel hoe het milieuonvriendelijke en lawaaierige dieselgeneratoren kan vervangen. De technologie kan ook achtergelaten worden na militaire missies en ter plaatse gebruikt worden om de ontwikkeling, de economie en de sociale stabiliteit te bevorderen. Zo kunnen toekomstige risico’s in de getroffen gebieden worden beperkt.

De initiële investering in duurzame oplossingen voor wind- en zonne-energie is veel groter dan die in traditionele oplossingen, bijvoorbeeld generatoren op fossiele brandstoffen voor het autonoom opwekken van stroom. De variabele, terugkerende kosten zijn echter veel lager, wat op drie tot zes jaar een positief investeringsrendement oplevert. Met dergelijke oplossingen kunnen landelijke gebieden eindelijk genieten van stroom, en hopelijk ook meer welvaart.

Ontwerpdatum

02/09/2011