Een centrum voor innovatieve kunststoftechnologie in de regio Drenthe

Om de ontwikkeling van een duurzame kunststof- en biogebaseerde economie in de regio Drenthe en omstreken te stimuleren, heeft het project Stenden Polymore Research & Education (Stenden PRE) wetenschappers, bedrijven en de overheid verenigd tot een gespecialiseerd kennis- en ondernemingscentrum.

Extra tools

 

" Drenthe is een geweldige locatie voor hoogwaardige, biogebaseerde ontwikkelingen en de ideale regio voor het ontwikkelen en opschalen van nieuwe biogebaseerde producten. Wij brengen toegepaste wetenschap in praktijk en ontwikkelen nieuwe kennis in de chemische, farmaceutische en levensmiddelenindustrie. De effecten hiervan reiken verder dan de Nederlandse grens, omdat Drenthe een internationale wieg is voor biogebaseerde innovatie en toepassingen. "

Roelof Jansma, beheersautoriteit

Door over te stappen van het gebruik van fossiele brandstoffen op duurzame bronnen kunnen er nieuwe marktkansen voor bedrijven ontstaan. Met dit in het achterhoofd creëerde het project een kenniscentrum voor duurzame kunststoffen genaamd Stenden PRE.  Het centrum ondersteunt kunststoftechnologieclusters die zich bezig houden met de ontwikkeling van duurzame innovaties voor de productie, toepassing en recycling van kunststoffen.

Door dit project wist Drenthe zich op te werpen als internationale wieg voor biogebaseerde innovatie en toepassingen. Hier vind je verschillende succesvolle afgeleide initiatieven en start-ups in kunststoftechnologie die met steun van het projectinitiatief zijn gelanceerd.
Kunststoftechnologie als motor

De regio Drenthe wil een economie en maatschappij opbouwen op basis van innovatie, duurzaamheid en inclusiviteit. Centraal in deze strategie staat de steun voor de overgang naar een biogebaseerde, circulaire economie waarin nieuwe en duurzame kunststoftechnologieën worden ontwikkeld die een hele reeks bedrijven kunnen gebruiken voor de productie van hun producten.   

Ter ondersteuning van deze visie richt Stenden PRE zich voornamelijk op toepassingen en innovaties op het gebied van duurzame kunststoffen.  Door toegepast onderzoek in deze mix mee te nemen, consolideert het centrum met succes de innovatieve kracht van de regionale kunststofindustrie, die op haar beurt de basis vormt voor de start van gespecialiseerde kunststofverwerkende bedrijven.

Om ervoor te zorgen dat het regionale centrum voor duurzame kunststoffen over de benodigde talenten en vaardigheden kan beschikken, heeft Stenden PRE een gevorderd programma voor onderwijs en opleiding op het gebied van kunststoftechnologie ontwikkeld. Het programma omvat de lancering van een professioneel masters-programma en middelen om de samenwerking tussen het mbo en het hbo te verbeteren. Het centrum organiseert ook interne opleidingen en stages binnen bedrijven.  

Een katalysator voor duurzame ontwikkeling

Stenden PRE is een katalysator voor duurzame ontwikkeling, open innovatie en co-creatie en dient als springplank voor talrijke spin-offs. Een voorbeeld daarvan is GreenPAC, een centrum voor open innovatie voor de incubatie van kunststofgerelateerde start-ups. Andere spin-offs hebben 's werelds eerste ophaalbrug van biocomposiet gemaakt in een plaatselijke dierentuin en duurzame boten van biologische polymeren en nieuwe biogebaseerde vezels voor 3D-printen. Het Stenden PRE-centrum heeft ook een hele reeks kunststofgerelateerde mkb-bedrijven, internationale bedrijven, O&O-projecten, academische consortia, conferenties en coöperaties in de regio aangetrokken. Er is een online gegevensbank (www.stendenpre.com) opgezet om de resultaten te delen.

Het project heeft rechtstreeks 18 voltijdsbanen opgeleverd en hieraan zullen indirect naar schatting nog 200 banen via de particuliere sector worden toegevoegd. Dankzij een nieuw mastersprogramma in polymeertechniek kan de regio ook gebruik maken van een hoog niveau gespecialiseerde kennis. Tot slot is er meer dan 750 000 euro aan particuliere en publieke investeringen naar de regio gevloeid.

Totale investering en EU-financiering

De totale investering voor het project „KENNISCENTRUM STENDEN POLYMORE RESEARCH AND EDUCATION (STENDEN PRE)“ bedraagt 2 133 700 euro, waarvan 100 000 euro is bijgedragen door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling via het operationele programma „Noord-Nederland“ voor de programmeringsperiode 2007-2013.

Ontwerpdatum

29/03/2017