Grote projecten

Extra tools

 

Tot de grote projecten rekenen wij grootschalige investeringen met een waarde van meer dan 50 miljoen euro per stuk, met financiering vanuit het EU-cohesiebeleid. Deze projecten komen rechtstreeks ten goede aan de lidstaten en hun burgers, en leiden tot betere infrastructuur, een gezonder milieu, meer banen en nieuwe zakelijke kansen.

Major Projects 2014-2020 submitted

Untitled Document View the data

Major Projects 2014-2020 - Full Dataset

Grote projecten