Energie winnen met de stedelijke waterkringloop

Er zit enorm veel energie in de stedelijke waterkringloop, waarvan het grootste deel onbekend is. Het project INNovative Energy Recovery Strategies (INNERS) is bedoeld om de verloren energie uit verschillende delen van de stedelijke waterkringloop terug te winnen en op lokaal niveau te hergebruiken.

Extra tools

 
Het INNERS-project analyseerde de energieprestaties van 344 waterzuiveringsinstallaties. © Herald van Gerner Het INNERS-project analyseerde de energieprestaties van 344 waterzuiveringsinstallaties. © Herald van Gerner

" De hoeveelheid thermische energie die verloren gaat in de waterkringloop is immens. Waarom zouden we die niet terugwinnen? Deze vraag ligt aan de basis van INNERS. "

Katrien Bijl, projectmanager van INNERS

Gemiddeld wordt slechts 20 % van de energie die in waterzuivering wordt gestoken teruggewonnen. Dit betekent dat er een enorm ongebruikt potentieel ligt. Het INNERS-project analyseerde de energieprestaties van 344 waterzuiveringsinstallaties en ontwikkelde een Energy Online System (EOS) waarmee de bedrijven de waterbalans van hun activiteiten kunnen optimaliseren.

In het licht van de Europese klimaatveranderingsdoelen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken door meer gebruik te maken van nog niet aangeboorde hernieuwbare energiebronnen, is het EOS een belangrijk instrument om schone en betrouwbare energie te leveren.

Optimaal profijt van stadswater

Het INNERS-project is erop gericht om de duurzaamheid van de stedelijke waterkringloop te verbeteren door kansen bloot te leggen om deze waterkringloop te ontwikkelen tot een energiebron en de energievraag ervan te beperken. Het project ondersteunde ook zeven demoprojecten om te laten zien wat er allemaal kan worden bereikt wanneer wordt gebruikgemaakt van de stedelijke waterkringloop.

Zo wordt het plaatselijke zwembad van Raalte nu verwarmd met de warmte die vrijkomt bij de zuivering van afvalwater. Naar verwachting zal er door dit project 137 000 kg CO2 per jaar minder worden uitgestoten. In het Belgische Leuven zullen 93 sociale huurwoningen worden verwarmd met de warmte van het rioolsysteem.

Uitwisseling van goede praktijken

Het EOS laat zien hoeveel energie kan worden bespaard en hoe een stedelijke waterkringloop wordt gegenereerd. Onderzoekers in heel Europa kunnen dit instrument, samen met de ervaring die is opgedaan bij de zeven demoprojecten, gebruiken om lokale en regionale autoriteiten te adviseren over de inzet van de stedelijke waterkringloop in hun regio.

Dankzij het INNERS-project richten de projectpartners zich nu op beleidsmakers, toekomstige experts en technisch specialisten, die de bevindingen van het project kunnen toepassen.


Totale investering en EU-financiering

Voor het project „INNERS - Innovative Energy Recovery Strategies in the urban water cycle” was een totale investering vereist van 6 579 208 EUR. Daarvan was een bedrag van  3 289 604 EUR afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling uit hoofde van het operationele programma „Noordwest Europa” voor de programmeringsperiode 2007-2013.


Ontwerpdatum

13/10/2015