Betere ruimtelijke ordening draagt bij aan aanpassing aan klimaatverandering

RegioStars 2012 FinalistHet GRaBS-project stelt stedenbouwkundigen, architecten en planologen overal in Europa in staat om openluchtruimten en gebouwen te creëren of te verbouwen zodat ze beter afgestemd zijn op klimaatverandering en extreme weersomstandigheden.

Extra tools

 

Met de huidige zeer hoge hoeveelheden broeikasgassen zijn stedelijke gebieden bijzonder kwetsbaar voor de gevolgen van stijgende temperaturen en toenemende overstromingen.

Het GRaBS-project (Green and Blue Space Adaptation for Urban Areas and Eco-towns [Groene en blauwe ruimtelijke aanpassing voor stedelijke gebieden en ecosteden]) levert de middelen en kennis om te verzekeren dat zowel de bestaande als de nieuwe ruimtelijke ontwikkeling overal in Europa voldoende is aangepast aan de invloeden van klimaatverandering.

Het voornaamste doel is de capaciteit en vaardigheden in het gebruik van „groene” en „blauwe” infrastructuur te verbeteren. De term „groene infrastructuur” verwijst naar tuinen, parken, landschappen, groene daken, enz., terwijl het bij „blauwe infrastructuur” gaat over wateren als rivieren, stromen, verdronken land en duurzame afwateringssystemen. Beide kunnen een essentiële rol spelen bij het scheppen van tegen het klimaat bestande ontwikkeling.

Strategische ruimtelijke ordening

GRaBS is een INTERREG IVC-project dat 14 partners uit acht EU-lidstaten samenbrengt en de overheidsinstanties vertegenwoordigt die zich geplaatst zien voor een breed gamma aan problemen in verband met klimaatverandering.

De juiste strategie voor ruimtelijke planning en stedelijk ontwerp kan oplossingen leveren die de kwetsbaarheid voor de verwachte invloed van klimaatverandering kan beperken.

Binnen het kader van het project zijn er beleidslijnen en hulpmiddelen ontwikkeld om de rol van groene en blauwe infrastructuur te bevorderen en om plaatsen overal in Europa op de juiste wijze aan te passen. Door middel van interregionale samenwerking heeft het GRaBS-project de overdracht van goede praktijken, kennis en ervaring over aanpassingsstrategieën inzake klimaatverandering naar plaatselijke en regionale instanties overal in Europa vergemakkelijkt.

Een sleutelproduct van het GRaBS-project is het instrument Beoordeling risico en kwetsbaarheid waarmee planologen de klimaat- en sociaaleconomische gegevens kunnen invoeren in een GIS-inventarisatiesysteem en de kwetsbaarheid van specifieke gebieden voor veranderende klimaatpatronen kunnen meten. Dit wordt aangevuld met de ontwikkeling van een online-gegevensbank met internationale casestudy’s die informatie over doeltreffende aanpassingsplanning aan klimaatverandering in stedelijke gebieden compileert.

Beleidsintegratie en actieplannen

Dankzij de stimulans van het GRaBS-project is klimaatveranderingsaanpassing op verschillende strategische niveaus in het beleid geïntegreerd waarbij de partners Adaptatie Actieplannen (AAP’s) en beleidsverklaringen op hoog niveau opstellen. Tot nu toe zijn er 11 AAP’s geproduceerd door 11 partners in zeven verschillende lidstaten.

Deze worden gebruikt als besluitvormingsinstrument, niet alleen voor planologen, maar ook om het bewustzijn over de problematiek van extreme weersomstandigheden in stedelijke gebieden te verhogen bij politici, belanghebbenden en plaatselijke gemeenschappen.

Totale en EU-financiering

Het „GRaBS-project: (Green and Blue Space Adaptation for Urban Areas and Eco-towns)” heeft een totale in aanmerking komende begroting van EUR 3 183 000, waaraan het Europese Regionale Ontwikkelingsfonds van de EU EUR 2 430 000 bijdraagt voor de programmeringsperiode van 2007 tot 2013.


Ontwerpdatum

01/01/2007