TTC: Grensoverschrijdend netwerken ter bevordering van innovatie bij het mkb

Een lopend clusterproject in de grensregio tussen Duitsland, België en Nederland helpt bedrijven in de hightechsector om nieuwe producten te ontwikkelen en uiteindelijk te lanceren.

Extra tools

 
Besprekingen tijdens een TTC-netwerkvenement. Besprekingen tijdens een TTC-netwerkvenement.

" Het TTC-project en het hieraan verbonden grensoverschrijdende GCS-clusterstimuleringsfonds zijn succesvolle proefprojecten om de grensoverschrijdende innovatie door het mkb te bevorderen. De projecten zijn laagdrempelig en praktisch en sluiten nauw aan op de behoeften van bedrijven. De OESO in Parijs is van mening dat onze activiteiten als rolmodel voor samenwerking in ‘functionele’ grensoverschrijdende regio’s kunnen worden beschouwd. "

Ralf P. Meyer, projectmanager

Het project „Towards Top Technology Cluster” is erop gericht een impuls te geven aan de economie van de Euregio Maas-Rijn, die zich uitstrekt via de stadscorridor tussen Aken, Hasselt, Maastricht en Luik, en ook Eindhoven, Leuven en het Duits sprekende deel van België omvat.

Kleine tot middelgrote bedrijven in de sectoren biowetenschappen, informatie- en communicatietechnologie, energie en hightechmaterialen hebben geprofiteerd van het project, dat deelnemende bedrijven de kans biedt om kennis, onderzoek en goede praktijken op hun eigen werkterrein uit te wisselen. Daarom zijn tot nu toe zo’n 52 netwerk- en interclusterevenementen georganiseerd, waar 2 800 deelnemers op af kwamen. Het project is primair gericht op industrieel onderzoek e experimentele ontwikkeling.

Ondersteuning van de ontwikkeling van nieuwe technologieën

Als onderdeel van het project krijgen deelnemende bedrijven een bedrijfsondersteuningsmanager op bezoek, die de bedrijven helpt om hun doelstellingen te bereiken. Hij of zij geeft advies over onderwerpen zoals het vinden van de beste aanvullende partner of partners, of hoe ze toegang kunnen krijgen tot publieke financiering voor onderzoek en ontwikkeling.

Financiële ondersteuning wordt gegeven aan deelnemende bedrijven in de vorm van een innovatievoucher van 5 000 EUR, die kan worden gebruikt om het allereerste onderzoeks- en ontwikkelingswerk uit te voeren. In een later productontwikkelingsstadium kunnen bedrijven er ook voor kiezen om subsidies uit grensoverschrijdende innovatiefondsen van tussen 100 000 EUR en 250 000 EUR aan te vragen, die niet hoeven worden terugbetaald op voorwaarde dat evenredige financiering is verzekerd.

In de loop van het project worden in totaal 35 innovatievouchers toegekend aan bedrijven. Een breed scala aan technologiebedrijven heeft zich aangesloten bij het project. Dit heeft geleid tot de lancering van producten zoals een vacuümwasser voor industriële onderdelen, de ontwikkeling van een nieuwe generatie levende en groeiende hartkleppen die worden gemaakt van de eigen cellen van patiënten en het maken van een miniatuurversie van een apparaat voor de bewaking van ademhalingsbewegingen. Twee andere bedrijven hebben intussen hun innovatievouchers gebruikt voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van zonne-energiesystemen voor verwarming en koeling, en intelligente communicatie. Elke euro aan investering die beschikbaar is gesteld aan bedrijven, heeft twee euro aan verdere investeringen opgeleverd.

Tijdens de uitvoering van het project zijn er 9 banen gecreëerd. Projectmanager Ralf P. Meyer stelt echter dat het te vroeg is om een schatting te maken van het totale aantal nieuwe banen.


Totale investering en EU-financiering

Het project „Towards Top Technology Cluster (TTC)” had een totale begroting van 4 994 022 EUR, waaraan het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de EU 2 497 011 EUR heeft bijgedragen via het INTERREG IVA Maas-Rijn Euregio-programma voor de programmeringsperiode 2007-2013.


Ontwerpdatum

30/09/2014