De „Université de la Grande Région” (UniGR) biedt grensoverschrijdende kansen voor studenten en onderzoekers

Een samenwerkingsproject waaraan zes universiteiten in vier landen deelnemen, heeft als doel de mobiliteit van studenten, onderzoekers en docenten te verbeteren, om opleidingen en onderzoeksprofielen te verrijken en om de reputatie en de aantrekkelijkheid van de partneruniversiteiten en de regio te vergroten.

Extra tools

 
De „Université de la Grande Région” (UniGR) biedt grensoverschrijdende kansen voor studenten en onderzoekers De „Université de la Grande Région” (UniGR) biedt grensoverschrijdende kansen voor studenten en onderzoekers

Het UniGR-project was voornamelijk bedoeld om een grensoverschrijdende ruimte voor hoger onderwijs en onderzoek te creëren. Het netwerk bestaat uit ongeveer 125 000 studenten en bijna 6 500 docenten en onderzoekers. De voertalen zijn Duits, Frans en Luxemburgs, maar ook Engels.

Concrete resultaten die grensoverschrijdende uitwisselingen makkelijker maken

Er zijn tal van maatregelen getroffen om de structurele barrières die samenwerking en mobiliteit in de weg staan, op te heffen zoals:

  • Een speciaal statuut voor UniGR-studenten dat studenten van een van de partneruniversiteiten toelaat om zich gratis in te schrijven bij een andere universiteit die aan het project deelneemt.
  • Mobiliteitsfondsen voor de ondersteuning van studenten en promovendi die naar partneruniversiteiten reizen voor pedagogische of wetenschappelijke doeleinden, bijvoorbeeld voor deelname aan een cursus of conferentie.
  • Instrumenten om samenwerkingsverbanden tijdens de doctoraalopleiding te creëren: een conventiemodel  voor „cotutelles de thèse” (joint thesis supervision), een vergelijkende gids van doctoraalopleidingen en een Europese UniGR-doctoraatstitel.

Daarnaast resulteerde het project in de opstelling van een gemeenschappelijke academische agenda, de samenstelling van een volledige catalogus met alle opleidingen van de partneruniversiteiten, een koppeling van de universiteitsbibliotheken en een mobiliteitsgids voor studenten. Bovendien kunnen onderzoekers gebruikmaken van een lijst van de beschikbare onderzoeksmiddelen van de partneruniversiteiten en een gids over „intellectuele eigendom”.

Ook werden er allerlei evenementen georganiseerd, zowel voor studenten (Dag van de student, herfstuniversiteit) als voor promovendi (European Doctoriales, Early Stage Researchers’ Days) en docent-onderzoekers. Door dit alles is de zichtbaarheid van de Université de la Grande Région in de loop van het project sterk toegenomen.

Perspectieven

De resultaten van het UniGR-project werden door de European University Association (EUA) geëvalueerd met het oog op een zo gericht mogelijk vervolg van het project. De voortzetting van het „Université de la Grande Région”-project heeft als doel om de resultaten van het verrichte werk in het kader van het INTERREG-project optimaal te benutten en een vruchtbare samenwerking tussen de partneruniversiteiten tot stand te brengen en verder te ontwikkelen. De ambitie is dat UniGR een model wordt voor een Europese grensoverschrijdende samenwerking tussen universiteiten. Verwacht wordt dat dit ertoe zal leiden dat de partneruniversiteiten en de „Grande Région” aantrekkelijker worden.

Partners van het project zijn: Universiteit van Luik, België; Universiteit Luxemburg, Luxemburg; Universiteit van Lotharingen, Frankrijk; Universiteit van Saarland, Technische Universiteit Kaiserslautern, en Universiteit van Trier, Duitsland.

 „Met de Université de la Grande Région hebben we een stevig netwerk gecreëerd waarbij de belangrijkste mazen tussen de partneruniversiteiten nu zijn gedicht. Tot op de hoogste niveaus van de hiërarchie is men nu doordrongen van een „gemeenschappelijk belang”. Het grote potentieel van een dergelijke samenwerking binnen de groep is duidelijk. Het geheel is meer dan de eenvoudige som der delen.”

Prof. Dr. Volker Linneweber, President van de Universiteit van Saarland

Totale investeringen en financiering van de EU

In het project „Université de la Grande Région” is in totaal EUR 6 425 281,54  geïnvesteerd. De bijdrage van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, binnen het kader van het operationele programma Grande Région voor de programmeringsperiode 2007-2013, bedraagt EUR 3 212 640,77.

Ontwerpdatum

12/05/2014