Koers zetten naar groen vrachtvervoer

RegioStars 2009 FinalistOverschakelen van vrachtvervoer over land naar transport over zee om energieverbruik, koolstofemissies en milieuvervuiling terug te dringen vormt de kern van het Northern Maritime Corridor (NMC) project. Dit transnationale project, dat betrekking heeft op 20 regio’s die grenzen aan de Noordzee en de noordelijke periferie van Europa, heeft gezorgd voor betere kortevaartverbindingen en vlottere bereikbaarheid van de betrokken regio’s.

Extra tools

 
Vervoer over zee - een milieuvriendelijke manier om vrachtgoederen te transporteren Vervoer over zee - een milieuvriendelijke manier om vrachtgoederen te transporteren

“ We verwachten dat Noord-Noorwegen en Noordwest-Rusland alternatieve gebieden zullen worden voor nieuwe routeringssystemen. We werken hier al volop aan."
Kirsten Ullbaek Selvig, Noors departement voor Kustzaken

Dit project vormt op een doeltreffende manier de Northern Maritime Corridor om tot een “autosnelweg over zee” door de samenwerking van regio tot regio tussen de publieke en privésector. Het project is zo succesvol dat het netwerk werd uitgebreid tot de Barentszregio. Hierdoor verbeteren de verbindingen tussen het Europese continent en Noordwest-Rusland en wordt er een alternatief geboden voor Sint-Petersburg.

Europese wegen bevrijden van vrachtvervoer

De Northern Maritime Corridor creëerde en stimuleerde een netwerk-arenamodel tussen kernondernemingen en regeringen. Het bevorderen en creëren van kortevaartinitiatieven (ongeveer 15 in totaal), het verbeteren van de maritieme veiligheid door risicobeheersstrategieën en het versterken van de banden tussen Europa en Rusland vormen de verschillende onderdelen van deze samenwerking.

Korte vaart is een uitermate doeltreffende vervoerswijze op het gebied van milieuprestaties en energie-efficiëntie. Het is in staat om een oplossing te bieden voor verkeersopstoppingen. Een vrachtschip dat vaart van de Noorse haven Bergen naar Nederland zorgt voor 250 minder vrachtwagens op de weg.
Na de NMC-conferentie in Kirkenes werden er een aantal permanente comités opgericht tussen Noorwegen en Rusland om de maritieme veiligheid in de regio te verbeteren. Verschillende visies werden in kaart gebracht om zo te komen tot een gemeenschappelijke benadering waarbij aanbevelingen werden gedaan voor risicobeheersstrategieën.

Intensere samenwerking

Samenwerking tussen de scheepvaartmaatschappijen, expediteurs en de havens van het Europese vasteland en het Verenigd Koninkrijk, Noord-Noorwegen en Noord-Rusland zorgen voor een wederzijdse, voordelige situatie waarbij vervoer over zee heel wat frequenter wordt. Europese scheepvaartmaatschappijen die in Moermansk aanleggen worden al gemonitoord om zo hun ervaring verder op te bouwen bij het aan- en afvoeren van scheepsladingen in Noord-Rusland.

In termen van innovatie, ontwikkelde het NMC-project principemodellen en concrete ICT-instrumenten voor de intermodale vervoersindustrie. Het NMC-project introduceerde, in het bijzonder, radiofrequentie-identificatie bij het lokaliseren van scheepsladingen. Het innovatieve karakter van het project kwam eveneens tot uiting op andere manieren. Het project kreeg parallelle tegenhangers bij de Interreg programma’s voor de Noordzee en de noordelijke periferie. Bij dit project waren partners betrokken uit meer dan 20 regio’s in 9 landen, waaronder Rusland. Veel regio’s zetten maritieme clusters op met 10 tot 20 partners.

Het NMC-project heeft een grote impact gehad op de uitbreiding van de zeevervoerdiensten in de Noordzee-regio. De beslissing van de Europese Commissie om de autosnelwegen van het zeeplan uit te breiden naar de Barentszregio vormde het opmerkelijkste wapenfeit van dit project.

Ontwerpdatum

17/12/2009