„ReNEW”-project streeft ernaar om afval om te zetten in waardevolle grondstoffen

Het Resource Innovation Network for European Waste (ReNEW) zorgt ervoor dat we optimaal gebruikmaken van ons afval.

Extra tools

 
Bezoek aan een onderzoeks- en expertisecentrum gebouwd op een voormalige stortplaats in Leppe, Duitsland. © Nick Johnston Bezoek aan een onderzoeks- en expertisecentrum gebouwd op een voormalige stortplaats in Leppe, Duitsland. © Nick Johnston

" [Het] ReNEW-onderzoek biedt verder een inzicht in de ‘kunst van het haalbare’ die helpt bij het formuleren van een toekomstige strategie voor Noord-Ierland wanneer we kijken naar manieren om duurzamer om te gaan met onze hulpbronnen. Bij de ontwikkeling naar een kringloopeconomie in het noorden moeten we afval beschouwen als een waardevolle bron, ons steentje bijdragen aan een beperking van het storten van afval en leren van de successen op dit gebied in andere rechtsgebieden. "

Mark H. Durkan, minister van milieu voor Noord-Ierland

Noordwest-Europa is een sterk verstedelijkte en industrieel productieve regio die jaarlijks grote hoeveelheden afval produceert. Het ReNEW-netwerk van organisaties onderzoekt onder leiding van de Queen's University van Belfast hoe zowel de economie als het milieu kunnen profiteren van de winning van grondstoffen uit afval.

Bijvoorbeeld de bast van gekapte bomen heeft momenteel weinig economische waarde en wordt dan ook vaak verbrand of in het bos achtergelaten om te verrotten. Er kunnen echter waardevolle producten van worden gemaakt, zoals smaakstoffen en kleinere koolhydraten. ReNEW-leden zoeken een manier om er een meer levensvatbare oplossing van te maken omdat deze grondstoffen kunnen worden gebruikt in bijvoorbeeld de cosmetica- en levensmiddelenindustrie, en als biobrandstof.

Samenwerking

Het project brengt onderzoeksorganisaties, kleine en middelgrote bedrijven en overheidsinstellingen in het Verenigd Koninkrijk, België, Duitsland en Ierland samen, die alle werken aan verschillende projecten met als gemeenschappelijk doel grondstoffen te maken van afval. De informatie tussen deze transnationale en interdisciplinaire organisaties wordt gedeeld om innovatie op dit gebied te versnellen.

Binnen het kader van dit project wordt ook de ontwikkeling van de „kringloopeconomie” ondersteund, waarin zo weinig mogelijk eindigt als afval. Door de samenwerking met dit bedrijvennetwerk kan het projectonderzoek snel worden opgenomen in de markt.


Totale investering en EU-financiering

De totale investering voor het project „ReNEW – Resource Innovation Network for European Waste” (Resource innovatienetwerk voor Europees afval) bedraagt 4 860 000 EUR. Daarvan wordt 2 430 000 EUR bijgedragen door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling uit hoofde van het operationele programma „Noord-West-Europa” voor de programmeringsperiode 2007-2013 op grond van de prioritaire as „Ontwikkeling van de kenniseconomie van Noordwest-Europa door gebruik te maken van onze innovatiecapaciteit”.


Ontwerpdatum

20/10/2015