Bevordering van duurzaam ontwerpen binnen de Euregio Maas–Rijn

Het REcentre-platform werd in juli 2008 in het leven geroepen. Op het platform is een cluster gecreëerd van deskundigen op het gebied van duurzaam ontwerpen uit verschillende regio´s in België, Duitsland en Nederland.

Extra tools

 
REcentre ontwikkelde grensoverschrijdende samenwerking om duurzaam ontwerpen te bevorderen en te ondersteunen.© REcentre ontwikkelde grensoverschrijdende samenwerking om duurzaam ontwerpen te bevorderen en te ondersteunen.©

" REcentre heeft de meest creatieve ontwerpers van de Euregio Maas-Rijn bijeengebracht en dat heeft ertoe geleid tot dat de duurzame ontwerpsector een solide basis voor groei heeft. Mede door de ontwikkelde projecten heeft de regio zich in de ontwerpwereld kunnen vestigen. Ondanks dat het project in 2012 is beëindigd, zijn de betrokken partners in diverse projecten blijven samenwerken. "

Clio Brzakala, directeur van REcentre

Door middel van het initiatief, dat door het EFRO is gefinancierd, is een groot aantal projecten gestart waarin ontwerpers, scholen, bedrijven en overheidsinstanties samenwerken. Het grote aantal samenwerkingsverbanden heeft laten zien hoe duurzaam ontwerpen werkelijkheid kan worden.

200 organisaties, 55 nieuwe producten

In ruim vier jaar zijn zo´n 200 organisaties actief betrokken geweest in REcentre-ontwerpprojecten, met in totaal 55 nieuwe producten. Bovendien zijn er in de hele regio 53 educatieve evenementen georganiseerd en zijn er zes onderzoeken naar duurzaam ontwerpen gepubliceerd. Al met al hebben er 90 239 personen deelgenomen aan grensoverschrijdende projecten. Hierdoor is het REcentre-platform een daverend succes geworden.

Netwerken, wedstrijden, hulpmiddelen, evenementen

Er zijn kennisnetwerken opgezet bestaande uit ontwerpers, ontwerpopleidingen en ontwerpbureaus om grens- en sectoroverschrijdende samenwerking te bevorderen, waarbij de nadruk lag op informatie, bewustwording en duurzaam ontwerpen. Er werd ook een ontwerpwedstrijd georganiseerd waarin ontwerpers werden uitgenodigd om een duurzame waterkaraf te bedenken. Daarnaast hebben de projectpartners een marktonderzoek uitgebracht naar het belang dat consumenten hechten aan duurzaamheid en in hoeverre dat hun koopgedrag beïnvloedt.

Intussen is er een instrument ontwikkeld waarmee ontwerpers en bedrijven eenvoudiger naar nieuwe technieken en materialen kunnen zoeken. Via speciale workshops waarin producten werden gepresenteerd en duurzame praktijkvoorbeelden werden belicht, werden jonge ontwerpers aangemoedigd om ondernemender te gaan werken.

Tot slot wil het REcentre-team studenten uit de regio een voordelige uitgangspositie bieden op de desbetreffende terreinen. Daartoe werkt het nauw samen met diverse onderwijsinstellingen voor het geven van workshops en lezingen, zodat de grootste talenten goed op hun toekomst worden voorbereid. 

REcentre heeft gedurende haar bestaan twaalf banen gecreëerd.


Totale investering en EU-financiering

De totale investering voor het project „Euregio Platform for Sustainable Design” bedroeg 2 194 350 EUR. Daarvan werd een bedrag van 1 097 175 EUR. bijgedragen door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling uit hoofde van het operationeel programma „Euregio Maas-Rijn” voor de programmeringsperiode 2007-2013.


Ontwerpdatum

04/12/2014