ORGANEXT: De volgende generatie zonnecellen

Het gebruik van organische nanomaterialen zoals ultradunne zonnecellen heeft een enorm marktpotentieel. Om dit potentieel aan te boren heeft ORGANEXT een groep onderzoeksinstituten, ondernemingen en beleidsmakers bijeengebracht met als doel duurzame toepassingen voor hernieuwbare energie en nano-elektronica te ontwikkelen.

Extra tools

 
flexibele zonnecellen flexibele zonnecellen

Met behulp van projectpartners uit België, Duitsland en Nederland is ORGANEXT erin geslaagd banen te creëren, de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen terug te dringen, en zowel de economische als de ecologische duurzaamheid van de productieprocessen ten aanzien van een breed scala aan producten te verbeteren. De doelstellingen ervan zijn volledig in overeenstemming met de Europa 2020-strategie, waarin de noodzaak wordt benadrukt om op duurzame wijze voor economische groei te zorgen.

Uitwisselen van expertise

Organische nanomaterialen kunnen voor een aantal industrieën in potentie intelligente en duurzame oplossingen bieden. Tot voor kort hadden echter alleen publieke onderzoeksinstituten de nodige expertise op dit gebied in huis. ORGANEXT voorziet nu voor het eerst in een platform voor bedrijven om van deze onderzoeksinstituten te leren, zodat zij nieuwe producten kunnen ontwikkelen en deze op de markt kunnen brengen met behulp van zeer geavanceerde technologie op basis van organische materialen.

innen het project worden de krachten van diverse regionale onderzoeksinstellingen gebundeld om gezamenlijk een virtueel Euregionaal Nanomaterialen Analyse Superlab te vormen. Binnen het laboratorium heeft elke partner zijn eigen specifieke competenties. Dit was een kosteneffectieve oplossing waarmee het gebruik van organische materialen en een vermindering van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen wordt gestimuleerd. Ook wordt zo aan kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) toegang geboden tot zeer geavanceerde uitrusting en expertise.

innen de vier jaar die het project duurde, zijn elektro-optische toepassingen zoals intelligente coatings, biosensoren, elektrische circuits en zonnecellen ontwikkeld op basis van goedkope productietechnieken. Deze goedkope productietechnieken creëren een soort van domino-effect, aangezien zij kmo’s de kans geven om de markt te betreden en mee te concurreren. Zo worden er meer groene banen gecreëerd en wordt de bio-economie kracht bijgezet.

Daarnaast was er veel minder materiaal vereist om dezelfde functionaliteit te bereiken, hetgeen zorgt voor een duurzamer gebruik van de hulpbronnen.

Opwindende innovaties

Technologische innovatie – ten aanzien van zowel afdrukbare elektronica als organische zonnecellen – is een belangrijk onderdeel van ORGANEXT. Een spannend voorbeeld is het organische fotovoltaïsche raam dat in de toekomst kan worden ingebouwd in duurzame woningen. Een ander voorbeeld is de printable zonnecel die kan worden verwerkt in textiel en zelfs gebogen oppervlakken.

In feite zijn de vorderingen die in het kader van ORGANEXT zijn gemaakt, zo indrukwekkend dat deskundigen nu voorspellen dat het project kan leiden tot de ontwikkeling van de volgende generatie zonnecellen.

Een ander belangrijk aspect van ORGANEXT zijn de initiatieven op het gebied van onderwijs en opleiding, waarbij de bedrijfsgemeenschap wordt geïnformeerd over het potentieel van organische nanomaterialen. Ook zijn er jonge onderzoekers benaderd om overal in de EU het concept van bio-economie verder te bevorderen en te ontwikkelen.

De resultaten spreken voor zichzelf. In het kader van ORGANEXT hebben meer dan 43 bedrijven een productontwikkelings- en testtraject opgezet, terwijl er 1 670 mensen direct betrokken zijn bij grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten. Er zijn 76 initiatieven opgezet om bedrijfspartners voor te lichten en te trainen in de economische en ecologische mogelijkheden. Al met al hebben 663 personen een opleiding gevolgd, hetgeen de oorspronkelijke doelstelling van 270 ruim heeft overtroffen.

Over de effecten van het project is informatie verspreid naar een groot publiek: de resultaten zijn bijvoorbeeld bekendgemaakt via in totaal 52 wetenschappelijke publicaties.

Deze resultaten geven stuk voor stuk aan dat ORGANEXT het potentieel heeft om Europa in de voorste linies van een belangrijk segment van de bio-economie te plaatsen.

Als gevolg van het succes van ORGANEXT is het project inmiddels al gepresenteerd als een voorbeeld van goede praktijken in een benchmarkanalyse van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) inzake grensoverschrijdend innovatiebeleid.

„In ORGANEXT worden hoogwaardige onderzoekscentra, ondernemingen en beleidsmakers van de Europese Maas-Rijn-regio samengebracht om te werken aan de ontwikkeling van een volgende generatie organische opto-elektronica en zonnecellen voor een intelligente en duurzame toekomst.”

  • Prof. dr. Jean V. Manca, werkzaam aan de Universiteit van Hasselt en projectcoördinator van ORGANEXT

Totale investering en EU-financiering

De totale investering voor het project „ORGANEXT” bedroeg € 7 491 457. Daarvan werd een bedrag van € 3 745 728 bijgedragen door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling uit hoofde van het operationeel programma „INTERREG IV-A Euregio Maas-Rijn” voor de programmeringsperiode 2007-2013.

Ontwerpdatum

31/01/2014