Mechatronica voor MKB legt basis voor netwerken van Duitse en Nederlandse bedrijven

Het mechatronicaproject speelt zich af in een gebied waarin het bedrijfsleven voor 90% bestaat uit kleine en middelgrote ondernemingen (kmo´s). Het is bedoeld om innovatie in het bedrijfsleven te financieren en de overdracht van technologie door transnationale samenwerking te stimuleren.

Extra tools

 
The strong focus on demand and needs of the partner was one of the determining points for the success of ‘Mechatronics for SMEs’. -Angelika van der Kooi, Project coordinator ©Mechatronics for SMEs The strong focus on demand and needs of the partner was one of the determining points for the success of ‘Mechatronics for SMEs’. -Angelika van der Kooi, Project coordinator ©Mechatronics for SMEs

" Dankzij de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling zijn er enkele miljoenen euro´s in de economie van het Duits-Nederlandse grensgebied gepompt. Door deze investering is de concurrentiekracht van de bedrijven versterkt en is de werkgelegenheid in de regio veiliggesteld. De sterke focus op de wensen en behoeften van de partner was een van de bepalende factoren voor succes van ,Mechatronica voor MKB´. De projectpartners en aangesloten partners verdienen speciale lof. De samenwerking met de economische aanjagers, kamers, universiteiten, technische hogescholen en technologiecentra was uitstekend. Dit zie je ook aan de resultaten. "

Angelika van der Kooi, projectcoördinator

„Mechatronica” staat voor een interdisciplinaire combinatie van werktuigbouwkunde, elektrotechniek en informatica. Het is een werkveld dat ideale omstandigheden biedt voor de ontwikkeling van innovatieve technologieën om productieprocessen eenvoudiger en efficiënter te maken. Deze innovaties brengen echter vaak grote financiële risico´s met zich mee die kmo´s niet kunnen dragen, en vereisen uitgebreide onderzoekskennis. Het „Mechatronica voor MKB”-project zorgt hiervoor en heeft al indrukwekkende successen opgeleverd. Tot dusver zijn voor ongeveer 180 innovaties bij kmo´s subsidies verstrekt en zijn via het project meer dan 1100 kmo´s bereikt.

In vijf fasen naar een nieuw product

Het project zorgt voor de begeleiding van bedrijven in elke fase van hun innovatiecyclus, die begint met een informatieve bespreking over het bedrijfsidee. Hierna volgt uitgebreid overleg met universiteiten of technische hogescholen om te bepalen wat de beste oplossing voor het bedrijf is. In de fase van nauw overleg wordt ook gebruikgemaakt van externe experts. Het inherent transnationale karakter van het project wordt uiterlijk in de vierde fase zichtbaar: in deze fase wordt een haalbaarheidsstudie gedaan, waarbij een partner van beide landen betrokken moet zijn. Ten slotte wordt het product ontwikkeld en wordt er een prototype gemaakt.

De kosten die kmo´s moeten maken voor deze procedure worden deels betaald uit de middelen van het project, een bedrag dat kan oplopen tot tienduizenden euro´s. Dit is een krachtige financiële stimulans voor ondernemingen om samenwerkingsverbanden aan te gaan met onderzoeksinstellingen en technische bedrijven uit het buurland en zal leiden tot langdurige en duurzame grensoverschrijdende partnerschappen. Bovendien zijn de bedrijven door deze synergieën beter opgewassen tegen het probleem van een tekort aan technisch personeel in het Duits-Nederlandse grensgebied.

Zelfreinigende warmtewisselaars en energieneutrale woningen

Het scala van innovatieve ideeën en producten die al financiering hebben gekregen is enorm. Een van deze projecten betrof een systeem dat de communicatie verbetert tussen de verschillende elementen van domoticasystemen in energieneutrale woningen. Een ander voorbeeld is een zelfreinigende warmtewisselaar die het energieverbruik van openluchtzwembaden kan halveren, en het zelfs mogelijk maakt om de leidingen te reinigen terwijl het systeem in werking is.


Totale investering en EU-financiering

De totale investering voor het project „Mechatronica voor MKB” bedroeg 18 371 790 EUR. Daarvan werd een bedrag van 7 277 400 EUR bijgedragen door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling uit hoofde van het operationeel programma „Nederland – Duitsland” voor de programmeringsperiode 2007-2013 op grond van de prioriteitsas „Economie, technologie en innovatie”.


Ontwerpdatum

27/05/2015