Filmmakers in contact brengen met de juiste locatie

Aan de hand van het project „Location Guide Großregion/Grande Région” wordt de grotere regio van Saarland, Rheinland-Pfalz, Lorraine en de Duitstalige Oostkantons van België gepromoot als locatie voor het maken van films.

Extra tools

 
Location Guide: een wegwijzer naar succesvolle filmopnamen © Location Guide Location Guide: een wegwijzer naar succesvolle filmopnamen © Location Guide

" Dit gegevensbestand is het eerste geslaagde multinationale, drietalige gegevensbestand met locaties in Duitsland. Inmiddels is gebleken hoe effectief het filmmakers kan helpen bij het vinden van de juiste locatie. Bovendien biedt de Location Guide nuttige informatie voor organisatoren van evenementen en beheerders van toeristische attracties. "

Susanne Jacob, regio Saarland

Dit gezamenlijke project is een samenwerking tussen Saarland Film GmbH, de Landesmedienanstalt Saarland, de regio Lorraine, het Luxemburgs Filmfonds, het Mediacentrum van de Duitstalige gemeenschap van België en Eifel Tourismus GmbH. Daarbij is een gemeenschappelijk, transnationaal gegevensbestand van mogelijke locaties voor filmopnamen opgezet. Filmmakers kunnen in dit gegevensbestand zoeken naar interessante locaties en landschappen waar zij opnamen kunnen maken (www.Location-Guide.eu).

De regio bevat tal van interessante locaties en is bijzonder geschikt voor filmopnamen omdat de locaties gemakkelijk bereikbaar zijn en dicht bij elkaar in de buurt liggen. De Location Guide helpt filmmakers de juist contacten te leggen en geeft bovendien aan hoe ze het snelst naar de gewenste locatie kunnen komen.

Een voortzetting van eerdere initiatieven

De opstartfase vond plaats tussen 2008 en 2011. In 2008 sloten Luxemburg, de Duitstalige gemeenschap van België en Eifel Tourism GmbH zich aan bij het project. Dit leidde in 2010 tot een naamswijziging van het project in „Location Guide Großregion/Grande Région”. Het huidige project is een voortvloeisel van een eerder Interreg IIIa-project, dat in 2008 ten einde liep en in het kader waarvan het gegevensbestand „Location Guide Saar-Lorraine” werd samengesteld, dat in 2007 online werd gezet.

Een regionale informatiehub

De voornaamste voordelen van het gegevensbestand zijn dat het voorziet in een snel, transparant goedkeuringsproces, een toegespitste productievoorbereiding mogelijk maakt en een snel overzicht biedt van de financieringsystemen die door de partnerregio´s worden geboden. Susanne Jacob, coördinator investeringen bij de Landesmedienanstalt Saarland: “We krijgen tal van telefoontjes van mensen die informatie willen over de locaties. Daarbij fungeren wij als contactpersoon voor de website. We kunnen deze mensen voorzien van meer informatie of direct in contact brengen met de locatie om te praten over een filmvergunning en de voorwaarden daarvan.”

Op dit moment bevat de online voorziening 553 gedetailleerde foto´s en beschrijvingen van toegankelijke locaties. Saarland Medien GmbH in Saarbrücken is als projecthouder verantwoordelijk voor het gegevensbestand. Op dit moment is Saarland Medien in gesprek met de regio Lorraine. Deze regio heeft interesse getoond om het partnerschap te verlengen.

Totale investering en EU-financiering

De totale investering voor het project „Location Guide Großregion/Grande Région” bedroeg 632 100 EUR. Daarvan was een bedrag van 316 050 EUR afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling uit hoofde van het operationeel programma „Grand Région” voor de programmeringsperiode 2007-2013.

Ontwerpdatum

20/07/2015