Samen sterk tegen het onvoorspelbare

Na verschillende ernstige ongelukken in het zuiden van België en het noorden van Frankrijk is het project APPORT (Hulp bij de voorbereiding van de operationele plannen voor grensoverschrijdende risico’s) gestart. Resultaat: een gemeenschappelijke aanpak die de effectiviteit kan verdubbelen bij rampenpreventie en bij de hulpverlening in gevaarlijke situaties.

Extra tools

 
Oefening in Moeskroen (BE) op 20 februari 2013 binnen het kader van het APPORT-project. © Massimo Di Emidio Oefening in Moeskroen (BE) op 20 februari 2013 binnen het kader van het APPORT-project. © Massimo Di Emidio

2004: bij de gasexplosie in Gellingen (BE) vallen 24 doden en 132 gewonden, Belgen en Fransen. „Deze ramp liet zien dat het nodig is om te kunnen beschikken over voldoende goed reddingsmaterieel. In dergelijke situaties moet je tientallen gewonden verzorgen en tegelijk branden blussen”, zo zegt Yves Van de Vloet, projectcoördinator voor APPORT. Het project is gestart in 2009 en is bedoeld om rampenplannen en waarschuwingsprocedures op elkaar af te stemmen om de hulpverlening in het Frans-Belgische grensgebied te optimaliseren – een gebied waarin per regio grote verschillen waren in crisisbeheer, regelgeving en organisatie van de hulpdiensten.

Inventariseren en in kaart brengen

De projectpartners (de overheden en hulpdiensten van Henegouwen (BE) en de Zone de défense de sécurité Nord (FR)) werkten systematisch samen. Om te beginnen inventariseerden ze de samenwerkingsinstrumenten en analyseerden ze de Belgische en Franse regelgeving. Deze analyse heeft geresulteerd in het onderzoeksverslag „Grensoverschrijdende technologische risico’s: van preventie tot ongevallenbestrijding”, dat is verspreid onder de reddingsdiensten en overheden. In dit overzicht wordt onder meer aandacht besteed aan de risicovoorspellingsinstrumenten, het operationele beheer van technologische ongelukken en het onderzoek van rampen uit het verleden om er lessen uit te trekken.

Verder kon op grond van de inschatting van grensoverschrijdende technologische risico´s en het vergelijkende onderzoek van de analysemethoden in beide landen een gemeenschappelijke risicokaart worden opgesteld. Dit hulpmiddel moet de effectiviteit van de hulpverlening vergroten.

Grensoverschrijdend beheer

Vervolgens hebben de partners een lijst gemaakt met de procedures die op elkaar moeten worden afgestemd: preventie, coördinatie tussen de verschillende overheden, informatieverstrekking, bescherming van de bevolking. Hiertoe is er een Frans-Belgisch duoteam van brandweerofficieren, het Détachement de Liaison et d’Évaluation (DLE), samengesteld. Het DLE kan sneller en gerichter ingrijpen doordat het direct in contact staat met operationele centra van beide landen.

Met een grootschalige oefening in het gebied kon de geschiktheid van deze grensoverschrijdende strategie worden geëvalueerd. De evaluatie van deze oefening werd verspreid in de vorm van operationele kaarten.

De bewustwording van de overheden en de bevolking kwam verder tot uiting in diverse initiatieven, zoals de oprichting van een uitwisselingsforum voor operationele diensten en specifieke opleidingsmodules.

Een ervaring als exportitem

Het APPORT-project was ook bedoeld om structuren uit te werken die als referentiekader konden dienen voor andere grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden. Het overzicht en de kaarten waarin het project resulteerde, zijn verspreid en zijn beschikbaar op de site van het project. „Deze Frans-Belgische afstemming kan dus dienen als voorbeeld voor anderen die grensoverschrijdende risico´s moeten beheren. Het pakket kan eenvoudig worden aangepast aan de geldende juridische parameters in andere regio´s of landen”, besluit Yves Van de Vloet.


Totale investeringen en bijdrage van de EU

De totale investering van het project APPORT bedraagt 1 597 520 EUR en de bijdrage van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) bedraagt 800 823 EUR voor de periode 2007-2013.


Ontwerpdatum

24/06/2015

Video’s