SUCCES: de kracht van grensoverschrijdend personeel

SUCCES ontwikkelde een grensoverschrijdend programma voor werkgelegenheidsondersteuning en vaardigheidsontwikkeling, dat ondersteuning biedt aan mensen die die het hardste nodig hebben. Belangrijke successen zijn onder meer de publicatie van de gids „10 steps to work” („10 stappen naar werk”) en het stimuleren van ruim 13 500 mensen om gebruik te maken van uiteenlopende vormen van ondersteuning via de zogenoemde „Neighbourhood Delivery Centres”.

Extra tools

 
Een student en een docent werken samen met het SUCCES-programma.  © SUCCES Een student en een docent werken samen met het SUCCES-programma. © SUCCES

" SUCCES is een zeer concreet antwoord op veel van de sociaal-economische moeilijkheden waarin werkloze EU-burgers verkeren. Het project is bijzonder innovatief en ondersteunt diverse vormen van vaardigheidsontwikkeling voor formele kwalificaties, waarmee begunstigden daadwerkelijk hun voordeel kunnen doen op de arbeidsmarkt. "

Jane Chitty, raadslid, portefeuillehouder voor strategische ontwikkeling en economische groei, districtsraad Medway

Het SUCCES-project streeft ernaar activiteiten van de partners Europese toegevoegde waarde te bieden door het delen van innovatieve ideeën en creatieve oplossingen, en bij te dragen aan werkgelegenheidsdoelen en -strategieën op Europees, nationaal en regionaal niveau.

Het vindt plaats in drie wijken in het Verenigd Koninkrijk, te weten Medway in Kent en Great Yarmouth in Norfolk, verder in Grande-Synthe in Nord-Pas de Calais (FR) en in Kortrijk in Vlaanderen. De onderlinge samenwerking varieert van de uitwisseling van personeel tot grensoverschrijdende ontwikkelingsprogramma’s.

Talenten van werknemers ontwikkelen

Het verschil met andere werkgelegenheidsprogramma’s is het streven naar het ontdekken van het talent van mensen in plaats van voortdurend de aandacht te vestigen op hun als zodanig ervaren zwakheden. Een innovatief aspect is het slaan van bruggen naar werkgevers en het gebruikmaken van de vaardigheidstests van partners om ervoor te zorgen dat de diensten die ze aanbieden, aansluiten bij de vraag van werkgevers en bij openstaande vacatures in elke plaats.

Specifieke projectinitiatieven zijn onder meer hulpverlening en persoonlijke ondersteuning voor begunstigden. Partners verlenen hulp door hen in contact te brengen met gemeenschapsactiviteiten, samen te werken met bestaande projecten en door middel van straathoekwerk. Inmiddels zijn al ruim 34 000 mensen benaderd. In totaal hebben meer dan 13 000 werklozen geprofiteerd van de verschillende trainingssessies die SUCCES aanbiedt en zo hun sociale vaardigheden en hun mobiliteit verbeterd om toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt.

Banen scheppen op lokaal niveau

In Medway heeft de districtsraad, als belangrijkste partner in het SUCCES-project, een effectieve samenwerking met een plaatselijk aannemersbedrijf aangetoond in een project voor sociale woningbouw en een verzorgingshuis in een van de grootste stedelijke herontwikkelingsgebieden van Europa. Dit heeft geleid tot een groot aantal nieuwe stageplaatsen op locatie en tot een aantal andere banen in de bouw voor werklozen uit de buurt.

De CLIP Drop-In Service in Norfolk is een goed voorbeeld van de aandacht die het project schenkt aan het aanbieden van diensten via centrale buurtcentra en hulpverleningsposten. De gebruikers krijgen hulp met het opstellen van hun cv, online sollicitaties, sollicitatievaardigheden en het zoeken naar werk. In Nord-Pas de Calais en Vlaanderen leren projectpartners mensen op vrijwillige basis autorijden, om zo hun mobiliteit een impuls te geven. 65 personen hebben zo dankzij de ondersteuning van SUCCES hun rijbewijs gehaald.

Totale investering en EU-financiering

De totale investering voor het project „SUCCES-Sustainable Uplifting Client Centred Employment Support” bedraagt 2 699 182 EUR. Daarvan was een bedrag van 1 349 590 EUR afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling uit hoofde van het operationele programma „Frankrijk-Engeland-Vlaanderen-Nederland (Programma INTERREG IVA 2 Zeeën)” voor de programmeringsperiode 2007-2013.

Ontwerpdatum

19/10/2015