SAFE-ICE: bevordering van en mappinginitiatieven voor een koolstofarme economie

Het doel van de cluster SAFE-ICE was het combineren van de resultaten en lessen van 10 Interreg-projecten gericht op de overgang naar een koolstofarme economie. In het project, waaraan zowel publieke als particuliere belanghebbenden deelnamen, werden de beste praktijken voor onderzoek, innovatie en bedrijfsondersteuning belicht. 

Extra tools

 
In nauwelijks 17 maanden heeft de cluster SAFE ICE deze Europese ambitie verrijkt met twee nieuwe hulpmiddelen, zeven publicaties, 12 casestudy's en een website.  © Région Nord Pas de Calais In nauwelijks 17 maanden heeft de cluster SAFE ICE deze Europese ambitie verrijkt met twee nieuwe hulpmiddelen, zeven publicaties, 12 casestudy's en een website. © Région Nord Pas de Calais

" De cluster SAFE ICE heeft aangetoond dat 20 partners die afkomstig zijn uit vier Europese landen en die verschillende talen spreken, in staat zijn om hun krachten te bundelen en een belangrijke gemeenschappelijke uitdaging aan te gaan: de overgang naar een koolstofarme economie. "

Een gemeenschappelijke verklaring van SAFE ICE.

SAFE-ICE werd uitgevoerd in het kader van het programma Interreg IVA 2 Zeeën en bestreek kustregio's in niet minder dan vier EU-lidstaten: het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België en Nederland. In de cluster werden 10 formele partners en 10 geassocieerde partners uit de sectoren Bedrijven, Beleid, Onderzoek en Gemeenschappen samengebracht (Quadruple-Helix-structuur). Het uiteindelijke doel was te voldoen aan de doelstellingen van EU Horizon 2020. 

Uitgevoerd in twee fasen

Omdat het project specifiek gericht was op bedrijven en het mkb, werd het in twee fasen opgedeeld. Fase 1 was bedoeld om de bevindingen van de verschillende projecten te consolideren, waarbij werkgroepen van deskundigen kansen, lacunes en obstakels bepaalden in vier aandachtsgebieden: 1) individuele bedrijven en gebouwen, 2) business-to-businessrelaties, 3) ontwikkeling en beheer van bedrijfsparken, 4) beleid en marktomstandigheden (overkoepelende groep). 

Fase 2 werd uitgevoerd in werkpakketten. Men concentreerde zich op vijf kritieke gebieden voor toekomstige ontwikkeling en op de vraag hoe men een koolstofarme economie kan realiseren ondanks ongunstige beleids- en bezuinigingsmaatregelen naar aanleiding van de financiële crisis: 1) duurzame beheersplannen voor bedrijfsparken, 2) gemeenschappelijke warmtesystemen en heatmaps, 3) leveren van en vraag naar koolstofarme goederen en diensten, 4) efficiënt omgaan met hulpbronnen: doeltreffende instrumenten voor bedrijfsverandering, 5) Routes-to-Market en integratie van de koolstofarme economie.

Uitgebreide resultaten voor voortdurende ontwikkeling

Op een algemeen niveau maakten de activiteiten het mogelijk dat de cluster kon profiteren van de expertise en ervaring van de betrokken projecten, zodat een aanzienlijke poule van beste praktijken werd gecreëerd en acties en synergieën werden gegenereerd die een positieve invloed hadden op het aantrekken van investeringen in energie-efficiëntie. Men merkte op dat er weliswaar vele goede voorbeelden bestaan, maar dat die meer wijdverspreid moeten zijn en dat beleidsmaatregelen moeten worden aangevuld met meer steun voor innovatie, onderzoek en ondernemerschap. Het clusterproject resulteerde in een aanzienlijk nauwere samenwerking tussen openbare en particuliere belanghebbenden in de regio 2 Zeeën. 


Totale investering en EU-financiering

De totale investering voor het project „SAFE ICE” bedraagt 616 989 EUR. Dit gehele bedrag aan financiering is afkomstig Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling uit hoofde van het operationele programma „Interreg IVA 2 Zeeën” voor de programmeringsperiode 2007-2013.


Ontwerpdatum

29/01/2016