Weer tot leven gewekte wijken

Dankzij REVIT hebben zes Europese steden hun ervaringen met herwaardering van de industriële braaklanden gedeeld, en wisten zij tegelijkertijd het typische karakter van deze plaatsen te bewaren.

Extra tools

 
Het nieuwe gezicht van Het nieuwe gezicht van

Context


Samenwerken om renovatie van de industriële braaklanden te verbeteren, met het oog op duurzame ontwikkeling, zoals de REVIT voor ogen had, een netwerk van zes steden gecofinancierd door de Europese Unie. De zes partners zijn Stuttgart (Duitsland), dat aan de basis van het netwerk ligt, Nantes (Frankrijk), Tilburg en Hengelo (Nederland), Medway en Torfaen (Verenigd Koninkrijk). Samen wilden zij de renovatie van de industriële braaklanden een beter imago geven door de verschillende instrumenten te coördineren en de voorbeelden van goede werkwijzen te delen met andere steden en regio's in Europa. "Dankzij dit soort themanetwerken voegt de Europese Unie waarde toe aan de openbare instanties", aldus Danuta Hübner, Commissaris voor Regionaal beleid.


Het project


De renovatie van de oude braaklanden betreft een oud goederenstation in Stuttgart, industriële en havensites in Nantes en Medway, koolmijnen in Torfaen, een oude textielfabriek in Tilburg en de wijk Hart van Zuid in Hengelo. In Nantes bijvoorbeeld heeft REVIT bijgedragen tot de wederopleving van drie oude sites (Alstom, Fonderies de l’Atlantique, oude scheepswerven) van het "Ile de Nantes" tegenover het historisch centrum van de stad. De inspiratie daarvoor werd gehaald uit het typische karakter van de plaatsen en door het industrieel erfgoed te herwaarderen. Verwacht resultaat op lange termijn: 6 500 woningen, 250 000 m² economische activiteiten, open publieke ruimten, sociale, toeristische en culturele voorzieningen, enz. "De omvorming van het "Ile de Nantes" wil een open project zijn, niet verstard, creatief en gedeeld, in staat om zeer uiteenlopende initiatieven te ontvangen", leggen de verantwoordelijken van het project, Nantes Métropole en de la Société d’Aménagement de la Métropole Ouest Atlantique (Samoa), uit.


Twee vliegen in één klap


In de zes steden is deze stadsmutatie de vrucht van uitwisselingen tussen publieke partners, privé-exploitanten en inwoners. De braaklanden renoveren is dus twee vliegen in één klap slaan: de steden worden op een meer samenhangende wijze ontwikkeld, de plaatselijke economie wordt nieuw leven ingeblazen en de werkgelegenheid wordt gestimuleerd. De toegevoegde waarde van de samenwerking tussen de zes partners blijkt zowel op het stuk van de doeltreffendheid als van de duurzaamheid. Doeltreffendheid: de instrumenten zijn meer geïntegreerd en gecoördineerd, bijvoorbeeld de nieuwe financieringstechnieken. Duurzaamheid: er wordt gestreefd naar multifunctionele ontwikkeling, met inbegrip van het behoud van het industrieel erfgoed. Anderzijds wordt er gestreefd naar het elimineren van de aanslagen op het milieu en naar het beschermen van de natuurlijke hulpbronnen op of rond de gerenoveerde braaklanden.


Partners


Het programma REFINA (onderzoek met het oog op de vermindering van het gebruik van open ruimte en een duurzaam beheer van de oppervlakte), gefinancierd door het Duits ministerie van Onderwijs en Onderzoek, en het netwerk CABERNET voor de wederopleving van de industriële braaklanden, aanvankelijk gefinancierd door de EU, hoorden ook bij dit initiatief.


Resultaten


In de loop van de nieuwe programmeringsperiode 2007-2013 zal de Europese Commissie verder gaan met het versterken van het wederzijds leren tussen de regio's en de steden. Op die manier heeft zij een nieuw initiatief gelanceerd getiteld "Regio's voor economische verandering" met als doel het aanmoedigen van de verspreiding van de beste werkwijzen inzake economische modernisering en innovatie in heel de Europese Unie. De lessen die uit REVIT zijn getrokken zullen allemaal een plaatsje krijgen.

Ontwerpdatum

01/05/2007