Europese havens versterken concurrentiepositie met InTraDE

Havens in Noordwest-Europa hebben er moeite mee gelijke tred te houden met de wereldwijde groei van de maritieme handel. Het project InTraDE (Intelligent Transportation for Dynamic Environment) is bedoeld om de productiviteit van de kleine en middelgrote havens van de regio te verbeteren en hun concurrentiepositie te versterken.

Extra tools

 
Het InTraDE-project levert een bijdrage aan de verbetering van verkeerbeheer en ruimteoptimalisatie. © Intrade Het InTraDE-project levert een bijdrage aan de verbetering van verkeerbeheer en ruimteoptimalisatie. © Intrade

" Gezien de lage benodigde investering en de flexibiliteit en toegankelijkheid in gebruik is het AGV een zeer interessante optie om de efficiëntie in de havens te verbeteren. Daardoor trekt het de aandacht van andere havens, vooral havens met plannen om automatische containerterminals te ontwikkelen. "

Prof. Rochdi MERZOUKI, projectmanager van InTraDE.

Als gevolg van de globalisering en de economische ontwikkeling van de opkomende landen is de wereldwijde vrachthandel de laatste tien jaar aanzienlijk gegroeid. Om aan deze vraag te voldoen worden in het kader van InTraDE de havenprocessen verbeterd door middel van verkeersbeheer en ruimteoptimalisatie, alsmede door gebruik te maken van automatisch geleide voertuigen (AGV).

Prestatieverbetering

Door middel van AGV´s wordt de afhandeling van goederen geautomatiseerd en aan specifieke omgevingsvereisten aangepast, zodat deze kan worden overgezet naar havens en terminals van verschillende afmetingen. Naast het transportsysteem wordt ook virtuele simulatiesoftware van de geautomatiseerde locatie gebruikt, waardoor in real time krachtig toezicht kan worden uitgeoefend op de goederenafhandeling. Havens die deze factoren combineren, kunnen hun efficiëntie en productiviteit vergroten.

InTraDE ondersteunt bovendien de inspanningen van nationale en Europese overheden om bepaalde wegverkeerelementen te verplaatsen naar snel transport over zee doordat het de efficiëntie verbetert van short-sea shipping binnen de regio.

Inspiratie voor de volgende generatie

Binnen het projectpartnerschap is er veel kennis ontwikkeld. Op grond daarvan wordt voor het volgende academische jaar een twee jaar durende internationale masteropleiding in robotica en transport aangeboden.

Deze masteropleiding is onlangs erkend door het Franse ministerie van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek en wordt gegeven door twee elite-instellingen voor technisch onderwijs in Frankrijk: Polytech-Lille en Ecole Centrale de Lille.

Totale investering en EU-financiering

De totale investering voor het project „InTraDE, Intelligent Transportation for Dynamic Environment” bedroeg 7 344 771 EUR. Daarvan werd een bedrag van 3 672 386 EUR bijgedragen door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling uit hoofde van het operationeel programma „Noordwest-Europa” voor de programmeringsperiode 2007-2013.

Ontwerpdatum

13/10/2015

Video’s