Omdat de natuur geen grenzen kent

Het Grensoverschrijdende Natuurpark van Henegouwen (PNTH – Parc Naturel Transfrontalier du Hainaut) is één gebied dat deels in België, deels in Frankrijk ligt. Het wordt gemeenschappelijk beheerd, waarbij respect voor en waardering van landschap, natuurlijke omgevingen en lokale rijkdommen leidend zijn.

Extra tools

 
De RAVeL, kanaal met jaagpad in het Grensoverschrijdende Natuurpark van Henegouwen, tussen Péronnes en Antoing, aan de Belgische kant.  © Samuel Dhote/PNRSE De RAVeL, kanaal met jaagpad in het Grensoverschrijdende Natuurpark van Henegouwen, tussen Péronnes en Antoing, aan de Belgische kant. © Samuel Dhote/PNRSE

Sinds 1996 grenst het Natuurpark Plaines de l’Escaut (BE) aan het Regionaal Natuurpark Scarpe-Escaut (FR), dat in 1968 is aangelegd. De samenwerking tussen deze twee gebieden (75.000 hectare, 250.000 inwoners) is gebaseerd op een unieke ontwikkelingsstrategie, verwoord in het „Grensoverschrijdende Verdrag”. De verantwoordelijke organen van beide eenheden (de Commission de Gestion du Parc Naturel des Plaines de l’Escaut en het Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut) zien toe op de toepassing van het verdrag.

Algemene gevolgen

Dankzij het verdrag, dat in 2010 is ingegaan, werd het mogelijk het volledige PNTH integraal te beheren. Volgens Michel Marchyllie, directeur van het Regionaal Natuurpark Scarpe-Escaut, „gaat er een dynamiek uit van het gebied die alles raakt: het leefklimaat en het landschap, het onderricht in het gebied, het beheer van water, natuur, de biodiversiteit, de erfgoedgebouwen, de inrichting van het gebied, de lokale en rurale ontwikkeling. Deze dynamiek is de laatste twintig jaar sterker en diverser geworden. Een politieke en technische governance brengt gemeenschappelijke beslissingen en de toepassing ervan tot leven.”

De praktijk

In meer dan 25 jaar waren er ongeveer 3000 activiteiten om de bevolking bewust te maken van het milieu. Deze activiteiten waren met name gericht op scholen, verenigingen en gezinnen (bijna 40.000 kinderen namen deel aan talloze activiteiten). Er was speciale aandacht voor het behoud van de watervoorraden, met planningsmiddelen aan weerszijden van de grens (het Franse waterbeheerplan Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) en een Waals riviercontract). Sinds een jaar of tien kunnen dankzij het proefproject voor een „grensoverschrijdend landschapsobservatorium” de landschapsontwikkelingen van het hele gebied in foto´s worden gevolgd. Het is met name een hulpmiddel bij het beslissingsproces dat een evenwicht moet garanderen tussen de huidige en toekomstige landschappen.

In dezelfde geest zijn er talloze initiatieven gerealiseerd voor burgers, onderwijzers en parkbezoekers (in de vorm van exposities, verkoop van postkaarten, foto´s op de site van het Observatorium, ontdekkingstrail en wandelingen en dergelijke).

Meer informatie over al deze acties vindt u op de bijzonder gebruiksvriendelijke en informatieve website van het PNTH.

Interessant voor andere landen?

De partners hebben overigens een transnationale strategie uitgestippeld, „Objectief 2022”, waarmee zij een innovatieve juridische structuur willen creëren die kan worden toegepast op andere Europese grensoverschrijdende natuurparken. Ze hebben deze parken in kaart gebracht en een vergelijkende analyse uitgevoerd van de beschikbare operationele instrumenten en de geldende wetgevingen. Deze analyse is net afgerond en leidt tot de conclusie dat de Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS) de meest geschikte rechtsvorm is voor grensoverschrijdende natuurparken.


Totale investeringen en bijdrage van de EU

De totale investering van het project Grensoverschrijdend Natuurpark van Henegouwen bedraagt 4.997.300 EUR en de bijdrage van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) bedraagt 2.430.750 EUR voor de periode 2007-2013.


Ontwerpdatum

24/06/2015

Video’s