Ontwikkelen van decentrale methoden voor hulpbronnenbeheer in eilandgemeenschappen

RegioStars 2013 Finalist...Pohjois-Suomi, Finland; Hamburg Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Duitsland; Friesland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Nederland; Sydsverige, Västsverige, Zweden; Eastern Scotland, Highlands and Islands, Verenigd Koninkrijk; Noorwegen; Verenigde Staten

Door middel van het initiatief Cradle to Cradle Islands worden methoden en technologieën ontwikkeld voor een decentrale en duurzame toepassing van hulpbronnen als water, energie en grondstoffen in geïsoleerde gemeenschappen. De methoden die worden ontwikkeld op de eilanden in de Noordzee kunnen over de hele wereld worden toegepast.

Extra tools

 

De eilanden in de Noordzeeregio hebben veelal te kampen met dezelfde problemen: geografisch isolement, gebrek aan lokale hulpbronnen (energie, grondstoffen en een beperkte watervoorraad), bevolkingsafname en druk op hulpbronnen en het milieu als gevolg van toerisme.

In het kader van het project Cradle to Cradle Islands (C2CI) worden deze eilanden gebruikt als testlocatie waar onderzoeksinstituten en bedrijven kunnen experimenteren met nieuwe duurzame technologieën en methoden die ter plaatse oplossingen kunnen bieden voor problemen met water, energie en grondstoffen. De innovatieve en decentrale oplossingen die worden ontwikkeld op het gebied van infrastructuur, gesloten watercycli, risicobeheer en milieuvoetafdrukken kunnen mogelijk worden toegepast op de eilanden in de hele Noordzeeregio en zelfs over de hele wereld.

Het C2CI-project wordt onder leiding van de provincie Fryslân (Friesland) uitgevoerd op twaalf eilanden, behorend bij zes landen rond de Noordzee. De 22 deelnemers zijn afkomstig van lokale en regionale overheden, kennisinstituten, waterschappen en particuliere bedrijven.

Het driejarige door de EU gefinancierde project (INTERREG IVB Noordzeeprogramma) werd gestart in 2009 ter stimulering van kennisontwikkeling en het uitwisselen van ervaringen bij het zoeken naar de meest duurzame decentrale oplossingen voor hulpbronnenbeheer.

De gezamenlijke transnationale benadering is essentieel, aangezien de eilandgemeenschappen vanwege hun omvang en het gebrek aan kennis en financiële middelen zelf niet in staat zijn deze problemen op te lossen. In het kader van het project wordt een reeks innovatieve duurzame eilandtechnologieën ontwikkeld.

a. Het concept ‘Eternal Holiday House’ op Ameland laat de nieuwste innovaties zien, waarbij gebruik wordt gemaakt van gesloten watercycli en van energietechnologieën die hulpbronnen sparen zonder afbreuk te doen aan de mate van comfort en de gezondheidsnormen. Een laag waterverbruik door toepassing van een recycledouche en een vacuümtoilet maakt deel uit van dit concept.

• Partnereiland Spiekeroog (DE) ontwikkelde een concept voor een duurzaam zwembad, dat werd overgenomen door Vlieland.

• De TU Delft ontwierp een ‘cargo bike’, een innovatief vervoermiddel dat inmiddels in commerciële productie is en door IKEA wordt gebruikt voor zijn klanten.

b. Het eiland Samsø (DK) verwezenlijkt momenteel een plan voor het gebruik van biomassa en slimme netwerken voor het opwekken van energie. Texel ontwikkelt een duurzaam verlichtingssysteem dat gebruikmaakt van LED-verlichting op basis van zonne-energie.

• Verder werd een Cradle to Cradle-picknickset van kurk ontwikkeld, die voorzien van lokale producten zal worden aangeboden door fietsverhuurders.

De webportal ‘Wise Islands’ (www.wisle.org) werd ontwikkeld als wereldwijd ‘C2CI-kennisuitwisselingsnetwerk’. Hiermee kunnen de projectresultaten ook buiten de deelnemende regio’s worden verspreid en besproken en kan een wereldwijd netwerk van C2C-eilanden worden opgezet.

Het project heeft inmiddels concrete resultaten geboekt en ook partijen van buiten de Noordzeeregio hebben interesse en hun betrokkenheid getoond, waaronder Roosevelt Island in New York, de Universiteit van Oulu in Finland en Taiwan.


Het programma Cradle to Cradle Islands stimuleert een decentrale en duurzame toepassing van onze hulpbronnen als het gaat om water, energie en grondstoffen. Voor de resultaten van het project wordt nu vanuit de hele wereld interesse getoond en met de lancering van de WISLE-webportal hebben we een begin gemaakt met het opzetten van een wereldwijd netwerk van eilanden die geïnteresseerd zijn in de C2CI-benadering.”
Hans van Meerendonk, Provincie Fryslân


Ontwerpdatum

25/10/2012