Stimulans voor de economische en sociale e-inclusie van de groeiende groep 65-plussers

Door investeringsprogramma kan de ouder wordende Europese bevolking actief blijven deelnemen aan het moderne Europa dankzij iAge en ICT-toepassingen.

Extra tools

 
e-Ontwikkeling van de 65-plusgeneratie is om diverse redenen bijzonder uitdagend. e-Ontwikkeling van de 65-plusgeneratie is om diverse redenen bijzonder uitdagend.

" Er werd zelfs bij een 98 jaar oude vrouw een videofoon voor zorg op afstand geïnstalleerd. We hebben bewust een beproefd en getest systeem gekozen, dat herkenbaar, betaalbaar en betrouwbaar is. Het is wel opvallend dat nog steeds het vooroordeel heerst dat ouderen niet online zijn. Dat is echter onzin. Veel ouderen hebben een computer of een iPad. Er zijn wel mensen die wat terughoudend zijn en zeggen dat ze het niet kunnen, maar dankzij die aanraakschermen is er niets moeilijks meer aan. "

Gert Brouwer, thuiszorgmanager van zorginstelling Oosterlengte

In 2030 zal het aantal 65-plussers in Europa meer dan verdubbeld zijn. Dit heeft grote gevolgen voor pensioenen, gezondheidszorg, de arbeidsmarkt en de duurzaamheid van gemeenschappen. Tegelijkertijd zijn de bejaarden van nu gezonder, mobieler, beter opgeleid en IT-vaardig, en hebben ze een grotere koopkracht dan vorige generaties. De Noordzee-regio kan profiteren van dit potentieel en dynamische en succesvolle gemeenschappen ontwikkelen. Transnationale activiteiten en gemeenschappelijke analyses in het kader van het iAge-project leveren een bijdrage aan de verwezenlijking van de Europa 2020-doelstellingen voor innovatie en werkgelegenheid.

Dankzij het iAge-project zijn er talloze relevante regionale en transnationale activiteiten ontwikkeld rond het thema van e-inclusie van ouderen. Er wordt onderzoek gedaan naar allerlei interessante onderwerpen met betrekking tot problemen op de arbeidsmarkt en zelfstandig blijven wonen, er worden hulpmiddelen en apps ontwikkeld in nauwe samenwerking met eindgebruikers, er worden informatiebladen en richtlijnen over leren verwerkt en er is een kit ontworpen. Er zijn ook presentaties, rapporten en nieuwsbrieven opgesteld ten behoeve van transnationale uitwisseling.

Werkloze ouderen helpen een eigen bedrijf op te zetten

De iAge-partners deden onderzoek en voerden proefprojecten uit, evalueerden elkaars activiteiten en verspreidden de resultaten.

Het iAge-partnerschap richtte zich op deelname aan de arbeidsmarkt middels ICT, inclusief vrijwilligerswerk, zelfstandig ondernemerschap en geleidelijke uittreding.

Zo introduceerde de Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein (WAK in Kiel) de Runpat-software in het partnerschap om ouderen te stimuleren een eigen bedrijf op te zetten. Bij de regionale banencentra, waar werkloze deelnemers tussen 55 en 64 deelnamen aan een individueel mentorprogramma om een eigen bedrijf op te zetten, werd de Runpat-software getest en geëvalueerd door deelnemers en mentors. De software wordt gebruikt om slimmere bedrijfsmodellen te ontwikkelen en is nu ook binnen het partnerschap beschikbaar in het Engels voor verdere transnationale tests en evaluatie.


Totale investering en EU-financiering

De totale investering voor het project „iAge: e-inclusion in Ageing Europe” bedraagt 2 543 878 EUR. Daarvan wordt een bedrag van 1 271 939 EUR bijgedragen door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling uit hoofde van het operationele programma „Noordzee-regio” voor de programmeringsperiode 2007-2013.


Ontwerpdatum

22/05/2015