Beleidsleren

Projecten die worden gesteund met financiering uit hoofde van het regionale en cohesiebeleid van de EU vormen de aanleiding voor belangrijke studies, analyses, rapporten en resultaten, die de uitwisseling van ervaringen, kennis en goede praktijken binnen de EU bevorderen. Deze database kan worden geraadpleegd en is primair ontwikkeld voor projectfinanciers, beleidsmakers en overige beroepsbeoefenaars ter bevordering van beleidsleren. De database bevat onder meer casestudy’s, evaluatierapporten achteraf en overige projectsamenvattingen. Deze documenten kunnen door iedereen worden geraadpleegd door te zoeken met behulp van onderstaande velden.

Extra tools