Watertruck gebruikt kleine waterwegen in Europa voor goederenvervoer

Het Watertruck-project stimuleert efficiënt goederenvervoer in de regio Noordwest-Europa. Deze stimulans wordt gerealiseerd met de invoering van een nieuwe en milieuvriendelijke manier voor het inzetten van kleine duwbakken, tot 1500 ton, die worden geduwd door kleine duwboten. Uit dit project blijkt dat het haalbaar is om op kleine waterwegen grote schepen te vervangen door duwbakken en goederen te vervoeren over de binnenwateren van Europa.

Extra tools

 
Watertruck heeft een nieuw en milieuvriendelijk navigatieconcept ontwikkeld waarmee de toekomst van de binnenvaart wordt verzekerd. © Watertruck Watertruck heeft een nieuw en milieuvriendelijk navigatieconcept ontwikkeld waarmee de toekomst van de binnenvaart wordt verzekerd. © Watertruck

" De kracht van het Watertruck-project blijkt wel uit de lancering van zijn opvolger, het TEN-T/CEF-project Watertruck+. De doelstelling van dit project is om de markt te voorzien van de tools die nodig zijn voor de constructie van een vloot van 500 schepen, zodat het Watertruck-concept in verschillende Europese regio’s kan worden gerealiseerd. "

Nicole Van Doninck, begunstigde Watertruck-project

Het project wil met het duwboot/duwbak-systeem een oplossing bieden voor de grootste actuele bedreigingen voor de binnenvaart: het aantal kleine binnenvaartschepen dat beschikbaar is voor goederenvervoer loopt snel terug en het is moeilijk om genoeg schippers te vinden die die schepen willen loodsen.

Het nieuwe duwboot/duwbak-systeem biedt de mogelijkheid om kleinere waterwegen te gebruiken voor goederenvervoer en als gevolg daarvan wordt de verschuiving van wegvervoer naar vervoer over water rendabeler en worden verkeersopstoppingen en vervuiling teruggedrongen. Het projectconcept wordt ook gezien als potentiële duurzame oplossing voor het distribueren van goederen in en rond stedelijke gebieden.

Het duwboot/duwbak-concept komt tot leven

Het navigatieconcept van het project is gebaseerd op het aanpassen van kleine duwbakken en duwboten (sleepboten) voor het gebruik op de kleinere waterwegen van Europa. De duwboten werden aangepast door de accommodatie voor de schipper te verwijderen. De schipper hoeft niet meer op de boot te wonen, maar neemt een voertuig mee dat op de boot past en rijdt iedere dag na zijn werk naar huis. De vracht in de duwbak kan intussen gewoon verder vervoerd worden. De beheerders van het project denken dat deze nieuwe dienst het uitoefenen van het schippersberoep op kleine duwboten weer aantrekkelijker maakt.

Het laden en lossen staat volledig los van het hele vervoersproces en de schippers kunnen hun vracht nu laden en lossen op een moment dat het hen uitkomt en de duwbakken daarbij gebruiken als tijdelijke opslagplaats. Daarmee komt het nadeel van strakke schema’s en tijdskaders (enkel uren) voor het laden en lossen van de bakken te vervallen.

Daarnaast kan het vervoer over de weg voorafgaand aan en volgend op het vervoer over water optimaal geregeld worden, omdat de duwboot zo lang als nodig is, zelfs enkele dagen, kan blijven liggen. Dit is met name in stedelijke gebieden en zeehavens een voordeel, omdat het wegvervoer daar vaak gehinderd wordt door files, en het zou kunnen leiden tot een nieuwe markt voor schippers. Deze aanpak kan volgens de beheerders van het project ook resulteren in lagere kosten voor vrachtvervoer.

Bedrijfsmodel dat economisch potentieel van de regio ontsluit

Het Watertruck-concept is flexibel en kan daarom nieuwe schippersmarkten ontsluiten en succesvol fungeren in bestaande markten. De beheerders van het project hebben een potentiële markt voor het concept geïdentificeerd binnen de regionale afvalindustrie, waar kleine duwbakken voor een bepaald tarief worden gevuld, opgehaald en door lege bakken worden vervangen.

Bedrijven uit de binnenvaartsector tonen ook belangstelling voor de Watertruck-oplossing: een aantal binnenvaartbedrijven zijn gaan investeren in Watertruck-infrastructuur. Uit proefnemingen met het concept in Frankrijk, Nederland en België blijkt dat duwbakken van 300 en 700 ton het geschiktst zijn voor het Watertruck-concept.

Met dit project wordt aangetoond dat dit bedrijfsmodel gunstige economische en sociale gevolgen kan hebben en daaruit blijkt dat het concept op de markt gebracht kan worden. Er wordt ook een bedrijfsmodel voorbereid voor een specifieke intermodale containerroute, die wellicht in de toekomst wordt geïmplementeerd. Het Watertruck-bedrijfsmodel is ook vergeleken met de traditionele binnenvaartmodellen.

Daarnaast hebben 17 bedrijven hun feedback en mening gegeven over de wijze waarop Watertruck hen zou kunnen helpen bij het oplossen van hun vervoersproblemen. Tevens zijn er zes proefprojecten geweest in Brussel, Gistel, Meerhout, Noord-Brabant en Maubeuge om een transnationaal publiek te laten zien wat de toegevoegde waarde van het Watertruck-concept is. Verschillende bedrijven die deelnamen aan de proefprojecten van Watertruck onderzoeken nu de mogelijkheid om het concept te gebruiken om meer goederenvervoer van de weg naar de kleine binnenwateren te verschuiven.

Watertruck heeft laten zien dat het concept economisch haalbaar is en op basis daarvan is een nieuw Europees project gelanceerd voor de regio Vlaanderen: Watertruck+. Het nieuwe project richt zich op het opstellen van een masterplan voor de toekomst van de binnenvaart op de kleinere waterwegen in Europa.

Watertruck+ wil de markt ook voorzien van bedrijfsmodellen voor een grote Europese vloot schepen, zodat het Watertruck-concept in heel Europa wordt gerealiseerd.


Totale investering en EU-financiering

De totale investering voor het project „Watertruck, a flexible and environmentally friendly pusher/barge water transport concept for freight transport on small waterways, complementary to traditional navigation” is 2 140 949 EUR, waarbij het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 1 070 474 EUR bijdraagt via het operationele programma Noordwest-Europa voor de programmeringsperiode 2007-2013. De investering valt onder de prioriteit „Vervoer”.


Ontwerpdatum

26/01/2018

Video’s