Bouwen aan creatief ondernemerschap in Vlaanderen

In het kader van dit project krijgen jonge ondernemers de nodige steun bij belangrijke managementkwesties, zoals communicatie en marketing, financiën, bedrijfsorganisatie en de ontwikkeling van innovatieve ideeën.

Extra tools

 

Dergelijke projecten helpen de EU haar doelstelling te bereiken: een slimme, duurzame en inclusieve economie worden tegen 2020, zoals bepaald in de Europa 2020-strategie. De EU wordt geconfronteerd met een aantal grote uitdagingen, waaronder de vergrijzing van de bevolking, onvoldoende opgeleide werkkrachten, de behoefte aan meer innovatie, het vinden van een evenwicht tussen economische groei en aantasting van het milieu, en het voorzien van veilige, schone energie. Europese projecten in het kader van het regionale beleid spelen een actieve rol bij het aangaan van deze en vele andere uitdagingen. Er worden immers initiatieven gelanceerd die tot doel hebben banen te creëren, het onderwijsniveau te verhogen, hernieuwbare energiebronnen te ontwikkelen, de productiviteit op te voeren en alle burgers meer kansen te geven. De projecten en de regio’s spelen hierbij een sleutelrol, aangezien ze tastbare resultaten opleveren die bijdragen tot het behalen van de kerndoelstellingen van de Europa 2020-strategie.

De onderliggende doelstelling van dit project is het ondernemerschap in heel Vlaanderen een flinke boost te geven door het te combineren met een stevige dosis creativiteit. In dit kader werden onder andere 130 ‘Creatieve Starters’ gesteund via zomercursussen (Summer Schools), netwerksessies en media-aandacht. Bovendien zijn twintig samenwerkingsverbanden opgezet tussen Creatieve Starters.

Het aantal startende bedrijven bevorderen

Jarenlang ondervond Vlaanderen moeilijkheden bij de ontwikkeling van een sterke ondernemersgeest. Zo bleek uit de Global Entrepreneurship Monitor van 2007 dat Vlaanderen flink achterop hinkte tegenover andere Europese landen. Vooral West-Vlaanderen deed het slecht. Eind 2007 begon het ‘Ondernemerscentrum Kortrijk’ starters te steunen met nieuwe initiatieven. Al snel werd duidelijk dat het centrum nood had aan een professioneel klankbord voor bedrijfsplannen en belangrijke beslissingen tijdens het opstartproces.

Dit project biedt jonge ondernemers dan ook deskundige steun over communicatiestrategieën en manieren om hun goederen en diensten op de markt te brengen. Bovendien krijgen ze advies over de geschikte financiële structuur en bedrijfsorganisatie voor hun onderneming en tips om hun innovatieve ideeën te ontwikkelen. Via de combinatie van creativiteit en ondernemerschap zullen de ‘creatieve starters’ zo een hefboom vormen om het ondernemerschap nieuw leven in te blazen. Ze zullen ook het goede voorbeeld geven voor het succesvol uitrollen van een bedrijf en bijgevolg optreden als ambassadeurs voor ondernemers in spe!

Startende ondernemers grijpen tal van kansen

Een van de vele succesvolle initiatieven is de Summer School, waarbij jonge ondernemers de kans kregen om na te denken over hun ondernemerszin, hun ideeën en bedrijfsplannen. Ze ontdekten ook strategieën om hun ideeën in de praktijk om te zetten. Veertig ondernemers namen deel aan de twee Summer Schools. Tijdens een expertenweek kwamen toonaangevende sprekers en deskundigen op het gebied van bedrijfstrends aan bod, die uitleg gaven over het optimaliseren van creatieve ideeën en het ontwikkelen van werkbare bedrijfsplannen. Andere significante mijlpalen in het project waren de ontwikkeling van een tool voor digitale follow-up, 23 huisvestingsvoorstellen en 27 creativiteitsshows.

In de toekomst wil het project ook een informeel netwerk van ondernemerscentra opzetten, waarbij adviseurs en academici jonge ondernemers steunen. Het doel: het aantal startende ondernemingen in Vlaanderen weer op Europees niveau krijgen.

Ontwerpdatum

17/08/2011