„Village Finance” biedt startende ondernemingen een helpende hand en stimuleert duurzaam succes

Lokaal ontwikkelingsfonds „Village Finance” kent beurzen toe en geeft advies aan kleine startende ondernemingen in de „prioritaire interventiezone” van Brussel en stimuleert daarmee duurzaam ondernemen in de zich uitbreidende sociale economie.

Extra tools

 
Village Finance logo.© Village Finance Village Finance logo.© Village Finance

" Met de door Village Finance toegekende subsidies kunnen Brusselse ondernemingen zelf duurzame banen creëren door dat ze gemakkelijker toegang tot beschikbare financiering hebben. Dit bevordert de ontwikkeling van verantwoordelijke en inclusieve ondernemingen. "

Pierre Gillet, projectmanager

Sinds het project in 2008 van start ging zijn er 185 nieuwe banen gecreëerd. Dit werd mogelijk gemaakt door 73 subsidies in het kader van „Duwtje in de rug” bedoeld voor lokale ondernemers die geen reguliere lening bij de bank konden krijgen, en 24 subsidies voor „Duurzame bedrijven” die „groene” activiteiten ontplooien of in de sociale economie actief zijn zoals coöperaties en onderlinge maatschappijen. In totaal zijn er 97 beurzen toegekend.

De „prioritaire interventiezone” omvat stedelijke achterstandsgebieden in het oostelijk- en noordelijk deel van centraal Brussel en in de omliggende wijken langs het Brusselse kanaal. De gewestelijke overheid levert hier, met hulp van EFRO, een cruciale bijdrage aan stedelijke vernieuwing door het opzetten en ontwikkelen van lokale, duurzame bedrijven.

Als er geen klassieke bankleningen beschikbaar zijn, stapt Village Finance in met subsidies van 6 200 EUR tot 18 600 EUR om een duurzaam bouwbedrijf of ontwerpbureau te starten of te helpen zelfstandig te worden of om een kleine coöperatie of onderlinge maatschappij op te zetten. Village Finance begeleidt nieuwe startende ondernemers ook langs de diverse eisen waar zij mee temaken krijgen bij het starten van hun activiteiten, van het schrijven van een ondernemingsplan tot het aanvragen van aanvullend krediet. Village Finance ziet erop toe dat elke onderneming een stevige en solide basis heeft.

Duurzame bedrijven voor inclusieve groei

Nieuwe bedrijven blazen de arbeidsmarkt nieuw leven in en versterken de lokale economie. Voorbeelden zijn GreenHopping die in heel Europa duurzaam toerisme en milieuverantwoorde bedrijfsvoering bevordert via de gezamenlijke website, Färm, een coöperatieve biowinkel en NM & Co. die back-office- en financiële diensten biedt aan assurantiemakelaars en zelfstandigen. Door beginnende ondernemers bij te staan in de soms ontmoedigende eerste fasen van het starten van een onderneming, draagt Village Finance bij aan het slagen van duurzame, solidaire en innovatieve oplossingen voor enkele van de zeer pittige uitdagingen waarmee dit gebied kampt.

Totale investering en EU-financiering

De totale investering voor het project „Village Finance” bedroeg 739 000 EUR. Daarvan was een bedrag van 369 500 EUR afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling uit hoofde van het operationeel programma „Brussels Hoofdstedelijk Gewest” voor de programmeringsperiode 2007-2013.

Ontwerpdatum

12/12/2014