Twee nieuwe kinderdagverblijven in één enkel stadsdeel

In Brussel zijn twee nieuwe, ultramoderne buurtcrèches geopend. Deze moeten tegemoet komen aan de snel groeiende bevolking van ruim 96 000 inwoners in Molenbeek. De twee kinderdagverblijven bieden 84 plaatsen voor Frans- of Nederlandstalige kinderen en zijn gebouwd door handig gebruik te maken van leegstaande gebouwen en braakliggende terreinen.

Extra tools

 
Twee kinderdagverblijven opgezet voor Milieux d’accueil de la petite enfance Rives-Ouest, Brussel © T. Brisco Twee kinderdagverblijven opgezet voor Milieux d’accueil de la petite enfance Rives-Ouest, Brussel © T. Brisco

" Onze twee kinderdagverblijven in Rives-Ouest dragen bij aan het doel van het stadsdeel om tegen 2015 het aantal beschikbare plaatsen voor jonge kinderen te hebben verdubbeld, en daarnaast aan het doel om de levenskwaliteit van al onze inwoners te verbeteren. "

Donatienne Deby, assistent-coördinator sociale zaken en duurzaamheid, Gemeente Sint-Jans-Molenbeek, Brussel

De twee crèches zijn officieel geopend in mei 2014 en hebben vanaf respectievelijk december 2014 en januari 2015 hun deuren geopend voor de kinderen. Het saneren van de beide terreinen, het leggen van de funderingen en de algehele bouw en renovatie hebben ruim twee jaar in beslag genomen.

Het Franstalige kinderdagverblijf „Les Couleurs d’Olina” is gelegen aan de drukke Steenweg op Gent en biedt plaats voor 48 kinderen. Het project omvatte de koop van de locatie, de bouw van een energiepassief gebouw en de inrichting van een buitenruimte met een grote tuin en een kleine binnenplaats.

De crèche voor de Nederlandstalige kinderen, kinderdagverblijf „Het Molentje” op de Jean-Baptiste Decockstraat, beschikt over 36 plaatsen. Dit project omvatte de aankoop en renovatie van het gebouw en de omliggende grond. Het gehele gebouw is gecertificeerd als laag-energieontwerp.

De beide kinderdagverblijven maken deel uit van renovatieprojecten (op gebouw- en stadsdeelniveau). Deze omvatten de ontwikkeling van huisvestingsprojecten om gelijke tred te houden met de bevolkingsgroei.

Voordelen voor de gehele gemeenschap

De hoop is ook dat deze nieuwe kinderdagverblijven leiden tot een verbetering van de levens van plaatselijke gezinnen, doordat de ouders hierdoor weer tijd kunnen vinden voor werk of een opleiding. De gemeente Molenbeek schat dat het beheer van de twee verblijven in totaal 25 nieuwe banen (in voltijdsequivalenten) zal opleveren.

De Rives-Ouest-crèches zijn geïntegreerd in het regionale „Kinderdagverblijvenplan” van Brussel, dat bedoeld is om meer plaatsen te creëren voor kinderen in de leeftijd van drie maanden tot drie jaar. Ook vallen beide verblijven onder het „duurzame-wijkcontract” van Rives-Ouest. Deze contracten, die worden beheerd op basis van partnerschappen tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de betrokken gemeenten, zijn erop gericht de aantrekkelijkheid te verbeteren van een gebied dat is aangemerkt als achtergesteld. Dit zou met name moeten leiden tot verbetering van de bestaande huisvesting en/of infrastructuur, of de aanleg van nieuwe infrastructuur.

Totale investering en EU-financiering

De totale investering voor het project „Milieux d’accueil de la petite enfance Rives-Ouest” bedroeg 3 406 742 EUR. Daarvan werd een bedrag van 1 703 371 EUR bijgedragen door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de EU uit hoofde van het operationele programma „Brussels Hoofdstedelijk Gewest” voor de programmeringsperiode 2007-2013.

Ontwerpdatum

01/02/2016