Het project „Pôle d’activités économiques urbaines” ontwikkelt een stedelijk bedrijvencentrum met een sterk sociaal mandaat

Het markante „Byrrh”-gebouw in de achterstandswijk Laken van Brussel dat als erfgoed is geklasseerd, wordt gerenoveerd om er een stedelijk bedrijvencentrum in onder te brengen dat kantoorruimte en werkplaatsen voor werkgelegenheidscheppende kmo's combineert met een strategische sociale infrastructuur, waaronder een cafeteria.

Extra tools

 
In het oude Byrrh-gebouw wordt het stedelijke bedrijvencentrum ondergebracht.  © CPAS de Bruxelles - OCMW Brussel In het oude Byrrh-gebouw wordt het stedelijke bedrijvencentrum ondergebracht. © CPAS de Bruxelles - OCMW Brussel

" Dit project vormt een grote uitdaging waarmee het OCMW van Brussel… meer dan 200 nieuwe lokale banen wil creëren in productieve ondernemingen met een efficiënte en duurzame werkomgeving. Deze banen zouden vooral voor laaggeschoolde werknemers geschikt zijn. Het project stelt ons bovendien in staat om het erfgoed van onze stad te behouden en helpt de wijk nieuw leven in te blazen door middel van het dynamische en aantrekkelijke beeld dat dit gerenoveerde monument oproept. "

Julie Leloup, projectmanager

Ruim 12 900 m2 wordt gerenoveerd en omgetoverd tot een reeks modulaire kantoorruimten en werkplaatsen en een cafeteria die toegankelijk is voor wie in het centrum werkt en het algemeen publiek. Het bedrijvencentrum is bestemd voor nieuwe bedrijven in flexibele, semi-industriële eenheden van 250 m2 tot 1 500 m2 met basiskantoorinrichting en gemeenschappelijke ruimten en apparatuur. 

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) van Brussel zorgt voor de renovatie van dit iconische gebouw, een fabriek die van de jaren twintig tot de jaren zestig een populair lokaal aperitief („Byrrh”) produceerde en in 1997 als historisch monument werd geklasseerd. De wijk Laken maakt deel uit van de Brusselse „prioritaire investeringszone” langs het Brusselse kanaal, waar de regionale overheid een cruciale bijdrage aan stedelijke vernieuwing levert door de ontwikkeling van lokale, duurzame ondernemingen.

Aantrekkelijke banen

Het project wil starters en groeiende bedrijven aanmoedigen om zich niet in perifere industrieterreinen te vestigen maar in de stad, waar ze banen creëren die toegankelijk zijn voor de bewoners. Zoals vaak het geval is bij beschermde historische gebouwen, moet een moeilijk evenwicht worden gevonden tussen het behouden van de unieke kenmerken van de locatie, het op de meest rendabele manier benutten van potentiële functies, het nastreven van ecologische en sociale belangen en het verzekeren van een productief bedrijfsplan dat het centrum gaande houdt.

Het OCMW verwacht dat semi-industriële ondernemingen, vooral deze actief in de duurzame en/of biologische voeding, zullen meer dan 200 banen creëren, waarvan er veel toegankelijk zijn voor de laaggeschoolde lokale bewoners.

Totale investering en EU-financiering

De totale investering voor het project „Pôle d’activités économique urbaines” bedroeg € 25 997 413. Daarvan is een bedrag van € 10 778 274 afkomstig van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling uit hoofde van het operationele programma „Brussels Hoofdstedelijk Gewest” voor de programmeringsperiode 2007-2013.

Ontwerpdatum

08/07/2015