Technologische kweekvijver „The Energy Box”: nieuwe groene energieproducten vinden hun weg naar de markt

Onderzoeks- en ontwikkelingscentrum helpt startende ondernemingen en spin-offs met het op de markt brengen van milieuvriendelijke, innovatieve producten.

Extra tools

 
Groene technologieën worden in The Energy Box tentoongespreid. © GreenBridge Groene technologieën worden in The Energy Box tentoongespreid. © GreenBridge

In 2010 is in de vorm van het Belgische „Energy Box”-project een platform in het leven geroepen om opkomende schone energietechnologieën onder de aandacht te brengen. Het platform is gericht op producten die zijn ontwikkeld door startende ondernemingen en academici, en die anders mogelijk nooit tot de markt zouden doordringen.

Het centrum leverde een demonstratiehal en er is een team aanwezig van professionele consultants die financieel, juridisch en managementadvies kunnen verstrekken en kunnen bijdragen aan de bevordering van innovatieve, marktklare concepten. De werkzaamheden hebben erin geresulteerd dat tal van nieuwe producten op basis van schone technologie op de markt zijn gebracht. Enkele daarvan zijn inmiddels een groot commercieel succes gebleken.

Groene innovaties

EcoNation is bijvoorbeeld een van de bedrijven die op Energy Box een product voor het voetlicht heeft gebracht. Dit bedrijf heeft „slimme” dakramen ontwikkeld, die zorgen voor natuurlijk daglicht in het gehele gebouw, waardoor de behoefte aan elektrische verlichting afneemt. Het product heeft alom lof geoogst en meerdere internationale prijzen gewonnen.

Andere producten zijn onder meer de stille windturbines van Energy Ball en een product dat ook wel bekendstaat als de „ORC” (Organic Rankine Cycle) van E-Rational. De ORC is een installatie om warmteafval (bijvoorbeeld afkomstig van industriële processen) af te vangen en om te zetten in elektriciteit.

Het project Energy Box was gevestigd in het wetenschapspark Greenbridge in Vlaanderen en werd beheerd door de energie-onderzoeksgroepen van de Universiteit Gent, die de nodige technologische deskundigheid leverden.

Het werk omvatte tevens een samenwerking met grote transnationale ondernemingen met als doel het gebruik van groene energieproducten en de energie-efficiëntie te vergroten.

Totale investering en EU-financiering

Voor het project „The Energy Box” was een totale investering vereist van 1 500 000 EUR. Daarvan was een bedrag van 599 813 EUR afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling uit hoofde van het operationele programma „Vlaanderen” voor de programmeringsperiode 2007-2013. De prioritaire assen waren „Kenniseconomie en innovatie” en „Ondernemerschap”

Ontwerpdatum

02/02/2016