Technologievouchers ondersteunen innovatie in Waalse kmo's

Het “Agence de Stimulation Technologique” (AST) van Wallonië geeft vouchers aan kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) als een middel van bedrijfsondersteuning voor innovatie, onderzoek en technologische ontwikkeling. Met de vouchers kunnen kmo's bij erkende onderzoekscentra diensten in verband met technologische innovatie kopen zodat ze worden aangemoedigd om nieuwe technologische ontwikkelingen optimaal te benutten.

Extra tools

 
Logo van het Technologievouchers-project.© Logo van het Technologievouchers-project.©

" Vijf en een half jaar na de lancering hebben Technologievouchers het doel bereikt om meer Waalse kmo's naar technologische innovatie te leiden door hen de kans te bieden om zich te wenden tot vertrouwde partners die hen bij hun eerste stappen kunnen helpen. Hiermee wordt de geldigheid aangetoond van een systeem voor bijstand dat snel is en gebaseerd is op vertrouwen. "

Etienne Reuter, AST

Sinds de lancering van Technologievouchers in december 2008 heeft het AST al 1412 in aanmerking komende aanvragen voor vouchers ontvangen van 650 kmo's, waarvan de meeste heel klein zijn en weinig ervaring in onderzoek en ontwikkeling (O&O) hebben. De totale waarde van de toegekende vouchers is € 10 290 000. 90% van de gebruikers is tevreden met de ontvangen diensten en meer dan 85% beveelt de vouchers graag aan andere kmo's aan.

Het project heeft de partnerschappen tussen kmo's en onderzoekscentra versterkt. Het heeft onderzoekscentra ook aangemoedigd om de behoeften van kmo's te leren begrijpen en hun werk er op te richten en innovatie in kmo's te stimuleren. 32 van de 34 in aanmerking komende centra hebben diensten aangeboden in ruil voor de vouchers. Hierdoor konden kmo's nieuwe producten, processen of diensten introduceren, technische problemen oplossen en innovatiestrategieën en partnerschappen ontwikkelen.

Technologievouchers hebben geleid tot verschillende nieuwe activiteiten, niet alleen in doorgaans innovatieve sectoren, maar ook op meer traditionele gebieden, zoals de industrieën van landbouw/voeding en bouw. De eerste resultaten tonen aan dat het systeem van Technologievouchers twee derde van de deelnemende kmo's de kans heeft gegeven om door de overheid gefinancierde O&O-partnerschappen te starten of vernieuwen.

Een eenvoudig en snel aanvraagproces

Een kmo kan in een kalenderjaar maximaal 40 Technologievouchers, met een waarde van € 500 per voucher, gebruiken. Hiervan betaalt de kmo 25%. De kmo kiest een van de 34 centra, bepaalt de vereiste diensten en stemt in met de voorwaarden. Als de aanvraag in aanmerking komt, kent AST de Vouchers toe binnen drie werkdagen na de indiening.

Het aanvraagproces is eenvoudig en snel en de onderzoekscentra hebben een opleiding gevolgd zodat ze veel namens de kmo's kunnen invullen. Ongeveer 90% van de kmo's zijn tevreden of zeer tevreden met de procedure en verwerkingsduur. Op internationaal niveau zijn de Technologievouchers door verschillende EU-landen en -regio's en internationale organisaties erkend als een goed initiatief.

Totale investering en EU-financiering

De totale investering voor het project „Technologievouchers voor kmo's in Wallonië” bedroeg € 12 000 000. Daarvan werd een bedrag van € 4 800 000 bijgedragen door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling uit hoofde van de operationele programma's „Wallonië (Henegouwen)” en „Wallonië (zonder Henegouwen)” voor de programmeringsperiode 2007-2013.

Ontwerpdatum

12/12/2014