Technologie ter ondersteuning van zelfstandig wonende ouderen

Extra tools

 
Een toegankelijker leven voor een rolstoelgebruiker dankzij het project iStay@Home. Een toegankelijker leven voor een rolstoelgebruiker dankzij het project iStay@Home.

Aan de hand van een transnationaal voorlichtingsproject wordt geprobeerd iets van de druk op de sociaalzekerheidsstelsels in Noordwest-Europa weg te nemen door ICT-oplossingen te bieden voor de vergrijzende bevolking in de regio. 

Tegen 2050 zal in de meeste Europese landen 25 % van de bevolking ouder dan 65 jaar zijn. Dit cijfer is de uitkomst van een aantal factoren, zoals de lagere geboortecijfers en het groeiende aantal ouderen dat langer blijft leven. Omdat het probleem van de vergrijzing overal in Europa speelt, kunnen oplossingen om de gevolgen daarvan te bestrijden het best een transnationaal karakter hebben. 

Hightech oplossing 

Terwijl enerzijds de Europese bevolking steeds ouder wordt, is anderzijds de technologie- en communicatiesector groter dan ooit. En deze sector zou kunnen zorgen voor ICT-producten en -diensten die ondersteuning bieden bij dit probleem. Het project I-stay@home project combineert de deskundigheid van de publieke woningbouwsector met die van de technologiesector om innovatieve oplossingen te creëren voor zelfstandig wonende ouderen.

114 ICT-producenten zijn ingegaan op een oproep om ondersteunende ICT-producten voor het project te ontwikkelen. Deze zijn vervolgens getest en geëvalueerd om te beoordelen of ze geschikt zijn voor de ondersteuning van zelfstandig wonende ouderen.  De goedgekeurde lijst van ondernemingen en hun producten is vervolgens opgenomen in de productcatalogus „I-stay@home”, die online kan worden geraadpleegd in het Engels, Frans, Nederlands en Duits. De meest veelbelovende producten zijn tevens gebruikt voor een eenjarige praktijktest in 180 woningen verspreid over Europa. De bedoeling is om van de doelgroep ervaringen uit eerste hand te verzamelen.  

Het projectteam heeft tevens onder ouderen een enquête gehouden om hun opvattingen te peilen over ICT en de implicaties daarvan voor hen. De resultaten van dit onderzoek zijn verzameld, gebundeld en overgezet naar een transnationaal systeem. Er is een ICT-catalogus beschikbaar voor de hele regio en er wordt ondersteuning geboden aan ouderen die aan de tests deelnemen en enkele technische apparaten gebruiken. Bovendien biedt het systeem een speciaal communicatieplatform voor de gebruikers. 

In aanvulling op de deze catalogi is er in het kader van „I-stay@home” ook een brochure gepubliceerd, waarin alle producten staan beschreven die in de praktijk zijn getest, inclusief de redenen waarom ze zijn gekozen.

Totale investering en EU-financiering

De totale investering voor het project „I-stay@home–ICT Solutions for an Ageing Society” (ICT-oplossingen voor een vergrijzende samenleving) bedroeg 5 325 263 EUR. Daarvan werd een bedrag van 2 662 631 EUR bijgedragen door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de EU uit hoofde van het operationeel programma „Noordwest-Europa” voor de programmeringsperiode 2007-2013.

Ontwerpdatum

21/12/2015