SUSPRO3: Genereren van groei door middel van duurzame productiemethoden

Een ondersteuningsprogramma voor bedrijven in Vlaanderen heeft de textiel-, houtbewerkings- en meubelindustrie een impuls gegeven om hun concurrentievermogen te vergroten. Kleine tot middelgrote bedrijven ontvingen professioneel advies over milieu- en ecologische kwesties.

Extra tools

 

De Vlaamse textiel-, houtbewerkings- en meubelindustrie hebben de afgelopen jaren voor de nodige problemen gestaan. Ze werden vooral geconfronteerd met felle concurrentie uit het buitenland. De sector wordt voor een groot deel gedomineerd door kleine tot middelgrote bedrijven, die vanwege hun relatief kleine omvang niet in staat zijn zelf duurzame ontwikkelingen door te voeren.

Om die reden hebben drie Belgische vakbonden (Fedustria, Centexbel en het Belgisch Technisch Centrum der Houtnijverheid (TCHN) de hoofden bij elkaar gestoken met de Vlaamse overheid. Gezamenlijk hebben ze het SUSPRO-programma3 opgezet, dat staat voor duurzame producten, processen en winst, en dat erop gericht is de sector te laten groeien door middel van duurzame ontwikkeling.

Toegevoegde waarde

De onderliggende gedachte van SUSPRO3 is dat duurzame productiemethoden een concurrentievoordeel vormen op internationaal niveau. Het project heeft vooral producenten in Vlaanderen geholpen om te reageren op de concurrentie uit lagekostenlanden zoals China door weer de nadruk te leggen op kwaliteit, milieuvriendelijke productiemethoden en toegevoegde waarde voor de klant.

Deelnemende bedrijven werden aangemoedigd om voor de productie van hun producten gebruik te maken van gerecyclede materialen. Ook werden ze gestimuleerd om na te denken over hoe de door hen geproduceerde producten uiteindelijk kunnen worden gerecycled en hergebruikt.

Uitwisseling van goede praktijken

Als onderdeel van het project zijn er workshops georganiseerd over vijf afzonderlijke thema’s: het milieu, energie, afvalbeheer, eco-innovatiesystemen en beheer van de toeleveringsketen. Bij deze workshops kwamen deelnemende bedrijven en deskundigen bijeen in een forum waar informatie en goede praktijken konden worden uitgewisseld. Gespecialiseerde consultants brachten tevens een bezoek aan deelnemende bedrijven om advies te geven over hoe zij wijzigingen konden aanbrengen in hun productiesystemen.

Hoewel het programma open staat voor bedrijven uit geheel Vlaanderen, is het merendeel van de 150 deelnemende bedrijven gevestigd in de regio’s Oost- en West-Vlaanderen, Limburg en Antwerpen.

Projectmanager Bruno Eggermont stelt dat SUSPRO3 geslaagd is in het doel om de bedrijven te laten groeien door middel van duurzame ontwikkeling. „De vraag voor bedrijven werd: hoe kunnen wij ons bedrijfsmodel zodanig aanpassen dat wij onze klanten toegevoegde waarde kunnen bieden”

Totale investering en EU-financiering

Voor het project SUSPRO3 was een totale investering vereist van EUR 1 100 531. Daarvan was een bedrag van EUR 440 212 afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling uit hoofde van het operationele programma „Vlaanderen” voor de programmeringsperiode 2007-2013.

Ontwerpdatum

09/05/2014