Opleiding residentiële en industriële elektriciteit die voldoende nieuwe goed opgeleide arbeidskrachten moet afleveren

Binnen het project Residentiële en industriële elektriciteit van het Centrum voor geavanceerde technologie (CGT-IAM) worden werknemers en werkzoekenden opgeleid op een terrein dat zowel kwalitatief als kwantitatief met een tekort aan personeel kampt. Dit kan concreet bijdragen aan sociale inclusie, banen, onderwijs en opleiding in het Brussels Gewest.

Extra tools

 
Koelcel Koudetechnische installatie op het Centrum voor geavanceerde technologie voor residentiële en industriële elektriciteit.© Koelcel Koudetechnische installatie op het Centrum voor geavanceerde technologie voor residentiële en industriële elektriciteit.©

" De oprichting van een Centrum voor geavanceerde technologie voor residentiële en industriële elektriciteit is een belangrijke stap om het tekort aan arbeidskrachten in deze sector aan te pakken. In 2013, het eerste jaar dat we bezig zijn, was het aantal deelnemers heel bevredigend. "

Michel Boumal, onderwijsinspecteur Centrum voor geavanceerde technologie

In het kader van dit project is binnen het „Institut des Arts et Métiers” (Instituut voor kunsten en ambachten) een nieuw opleidingscentrum ingericht, voorzien van hypermoderne apparatuur. Hierdoor kan het Centrum scholing bieden afgestemd op de behoeften van de sector en die inspeelt op de complexiteit van nieuwe technologische ontwikkelingen.

Tot nu toe worden opleidingen verzorgd in drie vakgebieden die zeer speciale vaardigheden vergen. Dit zijn koudetechnieken, geautomatiseerde systemen voor woningen en gebouwen, en elektro-hydrauliek en elektro-pneumatiek. Ook worden trainingen voor online beheer van elektronische systemen aangeboden. Hiervoor is een groot aantal computers en IT-applicaties beschikbaar.

Opleidingen voor tal van systeemtypen

Wat betreft de installaties die bij koudetechnieken worden gebruikt, krijgen de leerlingen les in bewaking, onderhoud en reparatie van airco´s, koudesystemen, koelinstallaties en warmtepompen. Binnen de opleiding voor geautomatiseerde systemen voor woningen en gebouwen leren de deelnemers alle vormen van automatisering en elektronisch gestuurde beheersystemen die in gebouwen worden gebruikt. Ze leren ze bedenken, ontwikkelen en testen. Bij de afdeling elektro-hydrauliek en elektro-pneumatiek kunnen leerlingen niet alleen verschillende, in de branche gangbare systeemtypen ontwerpen en simuleren, maar kunnen zij deze ook zelf in elkaar zetten en testen in een als werkplek ingerichte werkplaats op school.

Het Centrum is volledig operationeel sinds de tweede helft van 2013. Tot nu toe is er 792 uur training gegeven aan 336 personen. Verder denkt men jaarlijks zo´n 1 840 personen te kunnen opleiden van wie 25 % werknemer of werkzoekende moet zijn.

De huidige lesruimten zijn tijdelijk. Te zijner tijd verhuist het Centrum naar een nieuw multifunctioneel gebouw op hetzelfde terrein. Daar wordt de eerste verdieping betrokken.

Totale investering en EU-financiering

De totale investering voor het project „Centre de Technologies Avancées – Électricité résidentielle et industrielle” bedraagt 953 000 EUR. Daarvan was een bedrag van 476 500 EUR afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling uit hoofde van het operationeel programma „Brussels Hoofdstedelijk Gewest” voor de programmeringsperiode 2007-2013.

Ontwerpdatum

12/12/2014