Herdenking van allen die stierven langs de Belgisch-Franse grens

Vanwege hun plicht om de geschiedenis en de nagedachtenis levend te houden, hebben de Belgische en Franse gemeenschappen in de regio besloten aandacht te besteden aan de honderdste verjaardag van een vergeten slag die in augustus 1914 plaatsvond aan de Frans-Belgische grens.

Extra tools

 
Kinderen nemen deel aan de herdenkingsplechtigheid op het kerkhof l'Orée de la Forêt – Rossignol in België.  © P. Labranche Kinderen nemen deel aan de herdenkingsplechtigheid op het kerkhof l'Orée de la Forêt – Rossignol in België. © P. Labranche

" Behalve allerlei communicatiemiddelen heeft het projectteam, dat uit 18 partners bestaat, belangrijke koppelingen gecreëerd tussen de gemeenschappen in de naburige dorpen in zowel de Belgische als Franse regio´s waar deze vreselijke hoofdstukken van de geschiedenis op zo veel verschillende wijzen hun sporen hebben achtergelaten. "

Caroline Toussaint, Administration Communale de Virton

Tijdens de Slag der Grenzen vochten Duitse en Franse troepen met elkaar in Zuid-België en Lorraine in Frankrijk. Aan beide kanten werden er tienduizenden soldaten gedood of uitgeschakeld. Er kwamen honderden onschuldige burgers om en er werden meerdere steden vernield.

Het grensoverschrijdende samenwerkingsproject: „Chemin de la Mémoire: sur les traces de la bataille des frontières d’août 1914” (De paden van het geheugen: in de voetstappen van de Slag der Grenzen van augustus 1914) biedt bezoekers de mogelijkheid kennis te maken met de vele aspecten van de slag door rond te wandelen in het gebied waar de gevechten hebben plaatsgevonden.

Gedetailleerde wandelpaden

Ter voorbereiding op het eeuwfeest heeft het projectteam gezorgd voor de renovatie van een aantal belangrijke militaire locaties en een aantal locaties waar het plattelandserfgoed wordt getoond, zoals het Museum Latour. Er zijn tien wandelpaden aangelegd, die elk ruim zijn voorzien van markeringen om de bezoeker de weg te wijzen. Over elke route worden nadere details aangeduid aan de hand van een informatiefolder en gedetailleerde kaart.

Op een speciale website kunnen toeristen meer lezen over de oorzaken en gevolgen van dit conflict, evenals over de ontberingen die zijn geleden door de bewoners in de omliggende dorpen. Er is een app ontwikkeld voor op de mobiele telefoon, waarmee bezoekers hun reis kunnen voorbereiden en waarmee ze langs de routes worden geleid. Ook is er een voorlichtingsboekje gepubliceerd. Hierin kunnen scholieren en kinderen de grensregio leren kennen en de grensslagen opnieuw beleven.

Leren van de geschiedenis

In de loop van 2014 werden er verspreid over beide regio´s 56 herdenkingsbijeenkomsten gehouden om stil te staan bij het feit dat de slag honderd jaar geleden plaatsvond. Bovendien hebben ongeveer 840 Franse en 720 Belgische scholieren via verschillende verenigingen in hun land iets over de slag geleerd.  Naar verluidt hebben inmiddels 520 scholieren het Museum Latour bezocht.

Het belangrijkste is misschien nog wel dat het project erin geslaagd is nauwere koppelingen te creëren tussen de dorpsgemeenschappen in beide landen, waar deze verschrikkelijke gebeurtenissen zo vele droevige sporen hebben nagelaten. 

Van de toegenomen interesse van toeristen in het gebied hebben de regionale economieën in zowel Frankrijk als België geprofiteerd. Gedurende het project is er één tijdelijke baan gecreëerd.

Totale investering en EU-financiering

De totale investering voor het project „Chemin de la Mémoire: Sur les traces de la bataille des frontières d’août 1914” bedraagt 2 008 865 EUR. Daarvan is een bedrag van 1 004 433 EUR afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling uit hoofde van het operationele programma „INTERREG IV A Grande Région” voor de programmeringsperiode 2007-2013.

Ontwerpdatum

17/12/2015