De vruchten plukken van buurtmarketing in Brussel

Dankzij een inspirerend initiatief krijgen enkele van de meest achtergestelde buurten in de hoofdstad van Europa meer aandacht. Het project „Stadsmarketing” wordt aangestuurd door een team van meerdere partners en benadrukt de aantrekkelijkheid en duurzaamheid van initiatieven voor de lokale bevolking, bezoekers en investeerders.

Extra tools

 
Tentoonstelling „Foto Kanal – Icons” in het Kanaalgebied van Brussel. © ADT-ATO Tentoonstelling „Foto Kanal – Icons” in het Kanaalgebied van Brussel. © ADT-ATO

" Ons project heeft mensen vertrouwd gemaakt met de sterke punten, het potentieel en de toekomstgerichte houding van het Kanaalgebied van Brussel en naburige wijken. "

Alfredo Corbalan, coördinator van het project „Stadsmarketing”

Dit project is in 2008 van start gegaan en is gericht op het Kanaalgebied en de centrumwijken van de stad. Er zijn 19 regionale ontwikkelaars uit de overheidssector bij betrokken, evenals diverse particuliere bedrijven en lokale organisaties. De coördinatie is in handen van ADT-ATO, het agentschap voor stedelijke ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In de eerste fase van het project vond er een „identiteitsonderzoek” plaats van dit gebied, dat al lang als achterstandsgebied bekendstaat. Dit leidde tot een imago- en communicatiestrategie die de kanalen en de vele positieve kanten van het stadscentrum benadrukte, maar de uitdagingen niet negeerde.

Betrokkenheid van de hele gemeenschap

De strategie benadrukt de lokale ontwikkelingen op allerlei gebied van huisvesting tot het scheppen van banen en is geconcentreerd rond 34 stadsvernieuwingsprojecten met subsidie van de EU en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het groei- en innovatiepotentieel van een jonge, dynamische en cultureel diverse bevolking wordt hiermee ook onderstreept.

„Van begin af aan deden er veel lokale partijen mee”, zegt Alfredo Corbalan, coördinator van „Stadsmarketing”. Hij wijst op de vele workshops, waarvan enkele in buurtparken werden gehouden, waaraan de hele gemeenschap deelnam. Bovendien kwamen professionele kunstenaars met een reeks illustraties die de dromen en verwachtingen in beeld brachten van tieners of burgers die zelf de taalvaardigheid missen om daar formeel uiting aan te geven.

Investeringen stimuleren

Een opvallend initiatief was de introductie van Bru+, een website/nieuwsbrief over lokale persoonlijkheden, nieuwe ontwikkelingen en investeringskansen rond het Kanaalgebied. Het gebied werd ook gepromoot door het project via een postercampagne door de hele stad, een fraaie brochure en een video voor Belgische en buitenlandse investeerders. Binnen het kader van het project werd ook ondersteuning gegeven voor twee lokale foto-exposities in de open ruimte en een boek over plaatselijke jongeren in woord en beeld.

ADT-ATO organiseerde in april 2014 het colloquium „Canal Days 2014”. Hierbij kwamen 400 regionale, nationale en Europese politici en deskundigen samen om alle veranderingen, sterke punten en actuele projecten in dit deel van Brussel te evalueren.

Het project „Stadsmarketing” heeft het equivalent van vier voltijdbanen opgeleverd, waarvan twee voor vrouwen.

Totale investering en EU-financiering

De totale investering voor het project „Stadsmarketing” bedroeg 3 166 955 EUR. Dit bedrag bijgedragen door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling via het operationele programma „Brussels Hoofdstedelijk Gewest” voor de programmeringsperiode 2007-2013.

Ontwerpdatum

03/06/2015