Centrum voor preklinische beeldvorming ondersteunt vernieuwing Charleroi in Belgische regio Henegouwen

Het Centre for Microscopy and Molecular Imaging (CMMI) is een geïntegreerde preklinische beeldvormingsfaciliteit die diensten aan de academische wereld en bedrijven verleent om de sector biowetenschappen van Wallonië te helpen groeien. Het onderzoekscentrum en technologieplatform is gevestigd in het Biopark Charleroi in Wallonië (België) en werkt samen met de industrie om de economische groei in de regio te stimuleren. Bovendien verbetert het het imago van de regio een goede plek om te wonen, onderzoeken en ondernemen.

Extra tools

 
Moleculair beeld van CMMI © Center for Microscopy and Molecular Imaging Moleculair beeld van CMMI © Center for Microscopy and Molecular Imaging

" Wij wilden een beeldvormingscentrum bouwen en op die manier bijdragen aan de groei van de sector biowetenschappen in Wallonië en de herindustrialisering van Charleroi, een steenkoolgebied dat tijdens de jaren tachtig en negentig gebukt ging onder extreem hoge werkloosheid. Het Centre for Microscopy and Molecular Imaging fungeert als onderzoekscentrum, als technologieplatform voor samenwerking tussen industrie en wetenschap en als opleidingsaanbieder. Daarmee hebben we onze doelstellingen gehaald en dragen we bij aan zowel de economische groei als het imago van de regio. "

Dominique Demonté, Vrije Universiteit Brussel

Het CMMI is in 2011 opgericht vanuit acht laboratoria van de faculteiten wetenschap, geneeskunde en ingenieurswetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel en de universiteit van Mons. Het centrum bestaat uit vier afdelingen: microscopie, digitale beeldanalyse in de pathologie, in vivo beeldvorming en multimodale beeldverwerking.

Het CMMI biedt toegang tot meer dan 15 hoogwaardige beeldvormingsinstrumenten. De aan het CMMI verbonden onderzoekers hebben bijgedragen aan meer dan 200 wetenschappelijke publicaties, hebben ondersteuning geboden bij meer dan 70 thesissen en zijn samenwerkingsverbanden aangegaan met circa 25 Waalse, Belgische en internationale bedrijven, 20 ziekenhuisafdelingen en 30 Belgische en 20 buitenlandse wetenschappelijke laboratoria.

De neergang van de industrie omkeren

Een sterke concurrentiepositie in de wetenschap vereist grote investeringen in apparatuur – waarbij een doeltreffend beeldvormingsplatform een absolute noodzaak is – en interdisciplinaire deskundigheid om met de complexiteit van levende organismen te werken en de ontwikkeling van nieuwe therapieën te vergemakkelijken. Het CMMI is gevestigd op het Biopark Charleroi in Wallonië (België) en maakt deel uit van een strategie die in 1999 werd gelanceerd door de Vrije Universiteit Brussel. Het doel van die strategie was om de biowetenschappelijke expertise in Wallonië te versterken en de stad Charleroi te helpen vernieuwen door een modern biotechnologisch park te ontwikkelen.

Charleroi ligt in het hart van een belangrijk steenkoolgebied en daarnaast speelden ijzer, staal, glas en chemicaliën een belangrijke rol in de lokale economie. In de jaren tachtig en negentig kwam de industriële neergang en werd de stad hard getroffen door hoge werkloosheid en armoede. Tegelijkertijd wordt de sector biowetenschappen al lange tijd beschouwd als een stimulans voor de Waalse economie en wordt de sector ondersteund door de regionale overheid. Het oprichten van het CMMI sloot dan ook naadloos aan op zowel de ontwikkeling van het Biopark als de bredere strategische doelstellingen van Wallonië.

Zo’n twintig jaar na de oprichting huisvest Biopark Charleroi drie grote biomedische onderzoeksinstituten, een broedplaats voor bedrijven, een opleidingscentrum en 47 bedrijven, waaronder kleine en middelgrote bedrijven uit Canada, Israël en Nederland. Er werken meer dan 1 300 mensen uit 20 landen, allemaal in het biomedische en biotechnologische veld. Het op één locatie samenbrengen van wetenschappelijke bedrijven en faciliteiten als het CMMI heeft voordelen voor alle betrokkenen en bevordert de vorming van professionele netwerken.

Een vlaggenschip van het Biopark

Het CMMI fungeert als onderzoekscentrum, technologieplatform voor partnerschappen tussen de industrie en de wetenschappelijke wereld en als opleidingsaanbieder. Het is een vlaggenschip van het Biopark vanwege de grote bijdrage die het levert aan de ontwikkeling van het park en de herindustrialisering van Charleroi. In het CMMI wordt de deskundigheid van 15 vaste medewerkers gecombineerd met die van ongeveer 70 onderzoekers van de twee moederuniversiteiten, die professionele beeldvormingsdiensten bieden, experimenten opzetten, machines bedienen en resultaten analyseren.

De diensten lopen uiteen van elektronenmicroscopie tot beeldvorming van levende dieren en beslaan het hele traject, inclusief advies over de opzet van experimenten, de voorbereiding van monsters, beeldvorming, beeldanalyse en beeldanalyse. Het CMMI biedt ook geregeld specialistische aan beeldvorming gerelateerde opleidingen aan.

Totale investering en EU-financiering

De totale investering voor het project „The Centre for Microscopy and Molecular Imaging” bedraagt 15 077 554 EUR, waarbij het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 6 031 021 EUR heeft bijgedragen via het operationele programma voor de programmeringsperiode 2007-2013 voor Wallonië (Henegouwen). De investering valt onder de prioriteit „Ontwikkeling van menselijk kapitaal, kennis, knowhow en onderzoek”.

 

Ontwerpdatum

27/09/2018

Video’s