“Port Sud - COOP”: Innovatiehub in het centrum van stedelijke vernieuwing

Het “Port Sud”-project ondersteunen bedrijven, scheppen banen en blazen de regio langs het kanaal in Anderlecht nieuw leven in. Het is een brandpunt voor pogingen tot stedelijke vernieuwing in Brussel.

Extra tools

 
Rendering van het COOP Discovery Centre langs het kanaal. © Bogdan & Van Broek Architects Rendering van het COOP Discovery Centre langs het kanaal. © Bogdan & Van Broek Architects

" Zoals Jean-Paul Sartre zei: ‘We kunnen altijd iets maken van wat ze van ons gemaakt hebben. "

José Menéndez, directeur van EUCLIDES en projectmanager van “Port Sud”

De renovatie van het gebouw van 5 000 m2 dat het “COOP” zal worden, met een bedrijfs-hub van 3 000 m2 en een Canal Discovery Centre, die het hart van het Port Sud-project vormen, begon in de zomer van 2014. Het project zelf werd in 2009 gelanceerd met een investering van € 1 850 000 voor de aanschaf van het oorspronkelijke gebouw en sindsdien hebben de projectpartners het fundament gevormd voor wat een krachtige motor voor lokale ontwikkeling moet worden.

Het Port Sud-project wil een vernieuwd bewustzijn van dit lokaal erfgoed bevorderen en tegelijk een op de toekomst gerichte en zakelijke communautaire dynamiek creëren die zal helpen om het gebied nieuw leven in te blazen.

De COOP omvat een bedrijvencentrum voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) en een werf voor innovatie van de binnenvaart. De werf voor innovatie ontwerpt en bouwt kanaalschepen en duwbakken met traditionele en moderne technieken, en biedt nieuwe opleiding en potentiële werkgelegenheid. In het Canal Discovery Centre kunnen naar schatting 20 000 bezoekers per jaar documentaire- en media-archieven onderzoeken, terwijl ze workshops, tentoonstellingen en andere evenementen bijwonen om meer te leren over de geschiedenis en geografie van het gebied.

Strategische partnerschappen voor duurzame lokale groei

Partners in het Port Sud-project zijn onder meer het bestuur van Anderlecht, het bureau voor stadsontwikkeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Citydev), het bestuur van de haven van Brussel, het bureau voor lokale ontwikkeling EUCLIDES en de particuliere projectontwikkelaar ABATAN.

Tot hun gemeenschappelijke doelen behoren onder meer het verbeteren van infrastructuren, opnieuw ontwikkelen en verbeteren van openbare ruimten, verbeteren van mobiliteit en communicatie, aantrekken van nieuwe economische professionals en bevorderen van activiteiten die banen scheppen en de levenskwaliteit in de regio verbeteren. De combinatie van de pogingen van deze institutionele en particuliere betrokkenen zorgt voor optimale resultaten door het bundelen van technische expertise, institutionele middelen en lokale connecties met betrokken initiatiefnemers om lokale deelname te verzekeren.

Totale investering en EU-financiering

De totale investering voor het project „Port Sud” bedraagt € 9 500 000. Daarvan wordt een bedrag van € 3 837 500 bijgedragen doorhet Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling uit hoofde van het operationeel programma „Brussels Hoofdstedelijk Gewest” voor de programmeringsperiode 2007-2013.

Ontwerpdatum

12/12/2014