Pas opgeknapt Curtius-museum opnieuw open voor het publiek

Na acht jaar van renovatie is het Grand Curtius museum opnieuw open. Dit tot grote tevredenheid van de lokale bewoners en de 10 000 bezoekers die uitkeken naar het openingsweekend. Het historische centrum van Luik hervindt prestige en populariteit zoals voorheen. De vele collecties in het museum die bijna 7 000 jaar teruggaan, dompelen de bezoekers onder in de rijke geschiedenis van de stad.

Extra tools

 
Opgeknapt Grand Curtius-museum is nu open voor het grote publiek Opgeknapt Grand Curtius-museum is nu open voor het grote publiek

“ De grote belangstelling voor het openingsweekend was een zeer positief signaal voor de toekomst. Dit toont enkel maar aan dat de lokale bevolking er met enorme belangstelling naar uitkeek.”
Jean-Pierre Hupkens, schepen voor cultuur

Met 50 miljoen euro steun van de EU, het Waals Gewest, de Franse Gemeenschap van België en van de stad Luik, heeft het museum zich ontpopt tot een waardige plek voor zijn waardevolle, religieuze kunstcollectie en de 5 200 regionale en internationale voorwerpen die archeologie, wapens en decoratieve kunst belichten.

Erfgoed beschermen en promoten

Het museum werd gebouwd op het einde van de zestiende eeuw als privéwoning voor Jean Curtius, een handelaar in wapens en buskruit die ook zaken deed met het Spaanse leger. Afwisselende lagen van rode baksteen en natuursteen en raamstijlen in kruispatroon getuigen van de typische Maaslandse renaissancestijl uit die tijd, die is ontstaan in de valleien van de Maas en de Rijn.

Het Curtius-complex beschikt over drie gespecialiseerde musea:
een wapenmuseum, een museum voor archeologie en decoratieve kunst en een museum voor religieuze en Maaslandse kunst. De herinrichting van het complex wou de collecties van deze drie musea reorganiseren en twee thematische tentoonstellingen uitwerken voor bezoekers.

Bezoekers bekoren

De investering voor het project omvatte drie onderdelen: technische uitrusting en gebouwen (48,5 %); museografie en scenografie (24,5 %) en renovatie van de gebouwen op de Quai de Maestricht (15, 5%). De overige 11,5 % werd gespendeerd aan enquêtes, marketing en lonen.

Naar verwachting zullen elk jaar tussen 50 000 en 100 000 bezoekers de weg vinden naar het Curtius-museum. Een welkome stimulans voor de economie in de regio.

Ontwerpdatum

17/12/2009