Nieuw centrum voor duurzame stadsontwikkeling in Brussel

Bij EMOVO, een project voor de oprichting van een multidisciplinair onderzoeks- en opleidingscentrum in Brussel, draait het allemaal om energie- en milieutechnologieën. Het project is gericht op duurzame stadsontwikkeling en heeft geleid tot de start van vier laboratoria. Deze laboratoria houden zich bezig met opslag van elektrische energie, windenergie, rationeel energiegebruik in gebouwen en geluidsmetingen.

Extra tools

 
Vergelijkend onderzoek van accu´s voor duurzame elektrische mobiliteit. © Valery De Smet, Erasmushogeschool Brussel Vergelijkend onderzoek van accu´s voor duurzame elektrische mobiliteit. © Valery De Smet, Erasmushogeschool Brussel

" EMOVO brengt hoogwaardige onderzoeksactiviteiten op het gebied van energie en milieu samen, waardoor een nieuw momentum ontstaat voor een gebied dat het historische energieknooppunt van Brussel is. "

Professor Peter Van den Bossche, docent aan de VUB

Door het project is het onderzoek naar het stedelijke milieu (voornamelijk duurzame energie en milieuvriendelijk transport) geconsolideerd op een locatie in Anderlecht. Dit is een samenwerking van onderzoeksgroepen van de Erasmushogeschool Brussel (EhB) en de Vrije Universiteit Brussel (VUB), die zijn verenigd in de Universitaire Associatie Brussel.

Het eerste laboratorium dat werd ingericht was RESS (oplaadbare energieopslagsystemen): hier wordt onderzoek gedaan naar krachtige accu´s voor duurzame elektrische mobiliteit. Elektrisch aangedreven voertuigen, zoals auto´s en fietsen, kunnen vervuiling en geluidshinder in de steden beperken. De onderzoekers kijken naar alle aspecten van deze accu´s, waaronder gebruik en onderhoud.

Windenergie in de stad

Het laboratorium Windenergie in de stad werkt aan de ontwikkeling van een toetsingskader voor kleine windturbines (zogenaamde „Urban Wind Turbines” (UWT)). Hoewel deze kleine turbines een mooie aanvulling zijn op grote windturbines en ideaal zijn voor steden, zien we ze nog niet veel in Europa. Daarnaast heeft het laboratorium als doel om bestaande windturbines te optimaliseren en innovatieve UWT te ontwerpen voor steden.

De onderzoekers in het laboratorium Meetnetwerk voor geluidshinder evalueren milieuvariabelen in de stedelijke omgeving, zoals geluid en fijnstof. Met geavanceerde apparatuur kunnen er visuele interpretaties worden gedaan van geluid/lawaai en kunnen referentiemetingen worden bepaald in drie echovrije ruimten. Op basis hiervan kan software worden ontwikkeld om het beheer van het stedelijke milieu te verbeteren.

Kennis vergroten en delen

Het vierde laboratorium is actief sinds 2014 en is gericht op rationeel energiegebruik voor de efficiënte verwarming van gebouwen. Het laboratorium streeft naar uitbreiding van de kennis van technologieën die warmte produceren uit hernieuwbare energiebronnen, zoals biomassaketels, warmtepompen op aardwarmte en thermische zonnecollectoren, en naar de bevordering ervan. 

Aan EMOVO zijn ongeveer 20 onderzoekers verbonden, die betrokken zijn bij 14 onderzoeksprojecten en 12 serviceprojecten. De resultaten zijn gepubliceerd in 80 wetenschappelijke publicaties. Binnen het project worden ook technische beroepsopleidingen binnen de betreffende onderzoeksgebieden aangeboden ter bevordering van de lokale werkgelegenheid.

Totale investering en EU-financiering

Voor het project „EMOVO” was een totale investering vereist van 3 733 000 EUR. Daarvan was een bedrag van 475 000 EUR afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling uit hoofde van het operationele programma „Brussels Hoofdstedelijk Gewest” voor de programmeringsperiode 2007-2013.

Ontwerpdatum

03/06/2015