Buurtcentrum specialiseert zich in kortdurende kinderopvang

Een moderne crèche in het centrum van Brussel is vaak een laatste redmiddel voor plaatselijke ouders die dringend opvang zoeken voor hun jonge kinderen. Elmer in de Stad, dat als een van de weinige niet met een wachtlijst werkt, biedt opvang voor maximaal 28 kinderen van ouders die net een baan hebben gevonden of met een opleiding bezig zijn.

Extra tools

 
Kinderopvang Elmer in de Stad, Brussel. © Gewestelijke Overheidsdienst Brussel/EFRO-eenheid Kinderopvang Elmer in de Stad, Brussel. © Gewestelijke Overheidsdienst Brussel/EFRO-eenheid

" Bij Elmer in de Stad gaan hoogwaardige kinderopvang als buurtdienst en het werkkwalificatieproces voor prioritaire groepen hand in hand. "

Anne Lambrechts, coördinator voor Elmer

Elmer in de Stad is een Nederlandstalige buurtkinderopvang voor kinderen van drie maanden tot drie jaar. Dit lid van de non-profitorganisatie Elmer opende zijn deuren in 2009 nadat de voormalige conciërgewoning in het opleidingscentrum Huis van het Nederlands volledig was omgebouwd tot kinderdagverblijf.

Het centrum heeft flexibiliteit hoog in het vaandel staan en gaat er prat op ouders te helpen die om de een of andere reden een plaats voor hun kind nodig hebben: voor een paar dagen of weken, bij gelegenheid, of parttime dan wel fulltime. En wanneer een gezin in een crisissituatie verkeert (medisch, financieel of sociaal) kan de hoofdverzorger van het centrum ook een verzoek om crisisopvang voor een kind overwegen, mits dat in het belang van het kind is.

Sociale inclusie als doel

Het centrum bevordert de sociale inclusie van kwetsbare mensen, vooral lokale bewoners. Dit zijn vaak mensen (vooral vrouwen) met lage kwalificaties en langdurig werklozen. In 2013 zorgde Elmer voor 71 kinderen, van wie 85 % uit de prioritaire interventiezone zone (PIZ) van het operationele programma 2007-2013 voor Brussel van de EU. Een van de doelen van dit programma is om de ongelijkheden op economisch, sociaal en milieugebied te beperken in een omgeving met verschillende afbraakwijken.

Bijna de helft van de ouders met kinderen bij Elmer volgt een opleiding in Brussel. Nieuwkomers volgen meestal een module voor „sociale oriëntatie”, gevolgd door een talencursus en een beroepsopleiding. Een derde van de ouders die een beroep op het centrum doen, heeft lokaal werk gevonden, terwijl 12 % net een baan heeft gevonden en dringend kinderopvang nodig heeft. Het centrum streeft ernaar ouders tijdens hun opleiding of zolang zij werken te helpen met allerlei activiteiten, en tegelijk de ontwikkeling van hun kinderen te blijven steunen.

Elmer in de Stad heeft twaalf mensen aangenomen, van wie vier van de PIZ. Het centrum heeft aangeboden zes assistenten te ondersteunen bij hun opleiding tot volleerd verzorger, via een tweejarige leerplaats die leidt tot een diploma dat wordt erkend door Kind en Gezin, de Nederlandstalige kinderopvangorganisatie van België. Er zijn steeds drie medewerkers binnen het centrum die deze opleiding volgen.

Totale investering en EU-financiering

Voor het project „Elmer in de Stad” was een totale investering vereist van 1 002 225 EUR. Daarvan was een bedrag van 232 225 EUR afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling uit hoofde van het operationele programma „Brussels Hoofdstedelijk Gewest” voor de programmeringsperiode 2007-2013.

Ontwerpdatum

27/03/2015