Mijn schudt stof af om nieuw leven te beginnen

De voormalige koolmijn van Le Bois du Cazier is meer dan alleen een koolmijn. De site was het toneel van één van de meest tragische gebeurtenissen uit de industriële geschiedenis van België. Honderden mijnwerkers kwamen er om het leven.

Extra tools

 
Zicht op de koolmijn, één van de toeristische bezienswaardigheden. Copyright: Jean-Luc Deru / Photo-daylight.com Zicht op de koolmijn, één van de toeristische bezienswaardigheden. Copyright: Jean-Luc Deru / Photo-daylight.com

“Het project heeft een zeer grote symbolische waarde voor de regio: het biedt een kans om meer te weten te komen over het verleden en toe te groeien naar de toekomst.”
Jean-Louis Delaet, managing director, Le Bois du Cazier

Om hen die er het leven lieten te gedenken maar ook om de aandacht te vestigen op de industriële revolutie in het gebied, ondernam het Waalse Gewest restauratie- en uitbreidingswerken aan de koolmijn om de plaatselijke bevolking en de toeristen (naar schatting zijn het er zo’n 30 000 per jaar) de kans te bieden om de site te bezoeken, deel te nemen aan culturele activiteiten en meer te weten te komen over zowel het industriële verleden alsook hedendaagse kwesties.

De tragedie is nog steeds niet vergeten

Tijdens de eerste fase van het project (van 1994 tot 1999) werden onder andere geklasseerde gebouwen gerestaureerd, het Industriemuseum opgericht en een aantal andere monumenten gebouwd zoals de “Wall of Remembrance” ter ere van de 262 mijnwerkers van twaalf verschillende nationaliteiten die er die noodlottige 8ste augustus 1956 stierven. Allemaal werden ze het slachtoffer van een brand die zich snel door de mijn verspreidde.

Unieke industriële toeristische bezienswaardigheid

Tijdens de tweede fase (van 2000 tot 2006) werd de site vooral aantrekkelijker gemaakt voor toeristen. De fase omvatte de oprichting van een winkel en een restaurant, het inrichten van “authentieke” workshops (waar men ijzer kan smelten), het installeren van de verlichting en het verbinden van de verschillende delen van de site.  De omringende gebieden met natuurlijke bossen (in totaal ongeveer 55 are) werden grondig heringericht om plaatsen aan te leggen waar bezoekers heen kunnen gaan om te wandelen en te genieten van de groenere kant van dit industriële erfgoed. Door de site proper en veilig te maken voor bezoekers en personeelsleden, krijgen de mensen een unieke kans om te genieten van bezienswaardigheden zoals de kegelvormige terrils, een hangende loopbrug gemaakt uit hout en metaal en een uitkijkpunt ter hoogte van bijna 250 meter, vanwaar je een spectaculair panoramisch uitzicht van 360° over de hele streek hebt.

Werktuigen in de kijker

Een van de blikvangers is het Industriemuseum, waar tijdens een bezoek de belangrijkste sectoren van de plaatselijke industrie ontdekt kunnen worden: koolmijnen, ijzer en staal, glas, metaalbewerking, mechanische en elektrische constructies, chemie, drukkunst. Ook het sociale leven komt er aan bod. In het museum worden ook een negentiende-eeuwse wals, stoommachines, dynamo’s, persen en een elektrische tram uit 1904 tentoongesteld. Een andere interessante bezienswaardigheid is het Glasmuseum, waar collecties ondergebracht zijn bestaande uit moderne en oude werken.

Deelnemen aan hedendaagse discussies

Le Bois du Cazier is ook een zogeheten “Site of Conscience” (plaats van bewustwording), die deel uitmaakt van een samenwerkingsverband tussen verschillende historische sites. Dit samenwerkingsverband zet zich in om de herinnering aan de toenmalige strijd voor gerechtigheid levendig te houden en de huidige problemen aan te pakken die het resultaat zijn van de ongerechtigheid uit het verleden. Zo ontstaat er een gepast historisch kader waarin de hedendaagse discussies over veiligheid op de werkplek en de huidige en toenmalige immigratieproblematiek op gang gebracht kunnen worden. Gegidste rondleidingen, activiteiten en debatten bieden de bezoekers de mogelijkheid om dieper in te gaan op kwesties rond immigratie en stil te staan bij concrete acties die ze kunnen ondernemen met betrekking tot dit thema.


Ontwerpdatum

29/09/2010