Voor een betere oude dag: innovatie ouderenzorg door ontwerpen van diensten

Het project „Design-led innovations for Active Ageing” is een samenwerking tussen steden uit acht Europese landen. In het kader van het project worden sociale innovaties en goede praktijken ontwikkeld en gedeeld om de problemen van de vergrijzing beter het hoofd te bieden.

Extra tools

 
In het kader van het project gaan ervaren zorgdeskundigen samen met ontwerpers van diensten op zoek naar duurzame oplossingen voor de vergrijzende bevolking In het kader van het project gaan ervaren zorgdeskundigen samen met ontwerpers van diensten op zoek naar duurzame oplossingen voor de vergrijzende bevolking

Bij ontwerp gaat het niet alleen om de vormgeving. Ontwerp kan ook een stuwende kracht zijn voorinnovatie en garant staan voor gebruikersgerichte planning. Dit wordt aangetoond met het DAA-project waarbij ervaren zorgdeskundigen samenwerken met ontwerpers van diensten om duurzame oplossingen te bedenken voor de vergrijzende bevolking.

Scenario´s groeien uit tot baanbrekende voorbeelden

Elk van de acht steden richt zich op een specifiek aspect van de ouderenzorgdienstverlening, de zogeheten „scenario´s”. Met behulp van deskundigen en ontwerpers zijn zogeheten „ontwerpoverzichten” gecreëerd. Deze werden vervolgens besproken tijdens workshops en evenementen om uit te vinden hoe deze ideeën het best kunnen worden uitgevoerd. Het project is altijd gericht geweest op een integrale benadering, waarbij ook belanghebbenden en gebruikers worden betrokken.

Zo is in de Finse hoofdstad Helsinki, de hoofdpartner van het project, één district uitgekozen als locatie voor een casestudy om modellen voor persoonlijke budgetten te testen. Met deze modellen kunnen ouderen, afhankelijk van hun behoeften, zelf de mate van ondersteuning en dienstverlening bepalen. De onafhankelijkheid en veiligheid van oudere burgers was eveneens een thema in Oslo, waar de aandacht primair uitging naar het gebruik van welzijnstechnologie. Hetzelfde gold voor Berlijn, waar werd onderzocht welke voorwaarden vereist waren voor de uitvoering van succesvolle maatregelen op het gebied van omgevingsondersteund wonen.

Bevordering van sociale inclusie en verbetering van het openbaar bestuur

In diverse projecten wordt aandacht besteed aan het aspect van sociale inclusie. In het bijzonder werd in Antwerpen, België, een onderzoek uitgevoerd naar manieren waarop sociaal geïsoleerde ouderen in stadswijken kunnen worden opgespoord. In Warschau, Polen, werd tegelijkertijd onderzoek gedaan naar de rol van onderwijsorganisaties bij het voorkomen van sociale uitsluiting van ouderen.

In Stockholm werd een plan ontwikkeld voor de aanleg van mobiele sprinklers, met als doel de brandbeveiliging voor ouderen te verbeteren als onderdeel van het streven om de beleidsmaatregelen ten behoeve van de dienstverlening aan ouderen te verbeteren. In de Bulgaarse hoofdstad Sofia richtten de deelnemers zich op een leeftijdsvriendelijke samenleving door middel van betere samenwerking met non-profitorganisaties, liefdadigheidsinstellingen en vrijwilligersorganisaties. In Barcelona werd een zorgsysteem ontworpen voor mensen met de ziekte van Alzheimer.


Totale investering en EU-financiering

De totale investering voor het project „Design-led innovations for Active Ageing (DAA)” is 2 022 700 EUR. Daarvan wordt een bedrag van 1 366 133 EUR bijgedragen door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de EU uit hoofde van het operationele programma „Interreg IVC” voor de programmeringsperiode 2007-2013.


Ontwerpdatum

18/01/2016