Weg vrijmaken voor groene technologie

Het PRODEM-centrum in Mol, gelegen in het noordoosten in België, staat bekend om zijn vakkundig advies, coaching en bedrijfstraining over duurzame technologieën, waarop meer dan 300 kleine ondernemingen in Vlaanderen graag een beroep deden. Het project, opgestart in 1996, en verscheidene malen in een nieuw jasje gestoken, wordt gedeeltelijk gefinancierd met Europees geld.

Extra tools

 
Experimenteel onderzoek profiteert van Prodem-steun Experimenteel onderzoek profiteert van Prodem-steun

“Prodem bood ons hulp bij het technologisch valideren van een innovatieve procedure om de voordelen van uitgebeend vlees te maximaliseren. Door het demonstratieproject konden we de haalbaarheid bepalen van een nieuwe productielijn. We investeerden 12 miljoen euro in een nieuwe productie-eenheid.”
Constant Vanneste, Manager, Proliver

VITO, Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, houdt zich bezig met het project. Deze instelling ondersteunt kleine ondernemingen bij de overstap naar duurzame productie door het uitwerken van demonstratieprojecten en haalbaarheidsstudies.

Advies, studies en demonstraties

De meeste kleine ondernemingen in Vlaanderen zijn goed op de hoogte van hun kernactiviteiten. Maar weinig ondernemingen beschikken over tijd en kennis om duurzamere ontwikkelingspraktijken te introduceren op de werkplek en bij bedrijfsactiviteiten.

VITO is een onafhankelijke en klantgerichte onderzoeksorganisatie. Deze organisatie biedt innovatieve, technologische oplossingen en wetenschappelijk onderbouwd advies en ondersteuning om duurzame ontwikkeling te stimuleren en het economische en maatschappelijke weefsel in Vlaanderen te versterken. Bij het focussen op duurzame ontwikkelingspraktijken doet VITO een beroep op Prodem, het PROmotie en DEMonstratiecentrum van milieu- en energievriendelijke technologie voor kleine ondernemingen.

Sinds het opstarten ervan in 1996 werd het project nagenoeg ononderbroken voortgezet, waarbij er een aantal verschillende, regionale partners hebben meegewerkt. Sinds 2000 wordt het op Europees niveau medegefinancierd door het EFRO.

In het centrum in Mol leren bedrijven hoe ze hun productieprocessen milieuvriendelijker kunnen maken. Ze kunnen er bijvoorbeeld het geschikte en bruikbare karakter beoordelen van bestaande en bewezen milieuvriendelijke technologieën. Of ze kunnen deelnemen aan demonstratieprojecten om nieuwe technologieën te testen, alvorens te besluiten erin te investeren.

Duurzame investeringen aanmoedigen

Tijdens het partnerschap met de provincies Antwerpen en Limburg zorgde het project ervoor dat een aantal Vlaamse bedrijven duurzamere investeringen deden in domeinen zoals afvalwaterzuivering, fijn stof en geurbestrijding. Het speelde een voortrekkersrol op het gebied van milieutechnologieverificatie. Het project hielp een bedrijf en zijn technologie-leveringspartners door voor te stellen een beroep te doen op bijvoorbeeld foto-oxidatie als geurbestrijding bij productieprocessen. Bij Prodem kostte de technologieverificatie voor de kleine onderneming en de technologie-leveringspartner ongeveer 15 000 euro maar het zou een belangrijke doorbraak kunnen betekenen voor een innovatieve technologie.

Prodem organiseerde eveneens verscheidene seminars waarbij de succesverhalen over het gebruik van milieuvriendelijke technologieën in Vlaanderen extra aandacht kregen. Naar het einde van het project toe, werd almaar meer gefocust op duurzame energietechnologieën, als antwoord op vragen van kleine ondernemingen over slimme energienetwerken.

Ontwerpdatum

04/01/2010