Gezamenlijk beheer en ecologische ontwikkeling van natuurgebieden in de grensstreek

RegioStars 2012 FinalistHet grensoverschrijdende natuurpark Henegouwen (PNTH), dat gelegen is in de grensstreek tussen Wallonië in België en de regio Noord-Nauw van Calais in Frankrijk, is een grensoverschrijdend beheerssysteem opgezet om het gebied te beschermen en de sociaaleconomische ontwikkeling ervan te bevorderen.

Extra tools

 

Het PNTH bevindt zich te midden van een aantal grote stedenkernen zoals Rijsel, Doornik, Bergen en Valenciennes/Douai. Het omvat twee natuurparken aan beide kanten van de internationale grens en een belangrijke waterweg. Aan de Franse kant bevindt zich het Regionaal Natuurpark Scarpe-Schelde (PNRSE) en aan de Belgische kant het Natuurpark der Scheldevlakte (PNPE). Het gebied bestaat uit 70 000 hectare waarin zo’n honderd stadjes en dorpjes liggen met ongeveer 250 000 inwoners in totaal.

Dit gebied dat rijk is aan natuurschoon en landschappen en met een cultureel erfgoed aan beide zijden van de Scheldevallei ziet zich geplaatst voor een aantal milieuproblemen en het project PNTH is begonnen met de bedoeling alle belanghebbenden in de regio bij elkaar te brengen zodat ze de regio beter leren begrijpen, beschermen, ontwikkelen en beheren.

Gezamenlijk beheerprogramma voor de aanpak van de belangrijkste kwesties

Tijdens de periode van 2007-2011 is een gezamenlijk beheerprogramma opgezet in dit grensoverschrijdende gebied, waar getracht wordt kwesties op te lossen gaande van grondgebruik, institutionele organisatie en mobilisering van technische teams tot betrekkingen met gekozen politici en plaatselijke belanghebbenden.

Het behoud van waterbronnen, de instandhouding van een functioneel milieunetwerk en de ontwikkeling van milieuvriendelijke landbouwmethoden vormen de belangrijkste problemen waar het PNTH mee te kampen heeft. Er moet ook rekening worden gehouden met het handhaven van een sociaaleconomische structuur op het platteland, de instandhouding en verbetering van het leefmilieu en het landschap, alsmede het behoud van het landelijke aspect van de regio.

Actieplan voor beheer van kennis over het natuurlijk erfgoed

Door middel van het Actieplan 2007-2011 is er een kader opgesteld om de kennis van het natuurlijk erfgoed te beheren, inventarissen van bedreigde soorten op te stellen en informatiegegevensbanken te ontwikkelen. Er is een begin gemaakt met de inventaris van moerassen en waterrijke gebieden en er is een geïntegreerd beheerplan ontwikkeld voor de grensoverschrijdende rivier, de Elnon.

Om een beter begrip te krijgen van dr manier waarop deze landschappen aan het veranderen zijn is er een grensoverschrijdend landschapsobservatorium gecreëerd en via de website (www.observatoire-paysages.pnth.eu) kunnen de plaatselijke bewoners hierbij betrokken raken door een landschap te „sponsoren”.

Het actieprogramma 2007-2011 was gericht op vijf actiegebieden:

  • Het definiëren van de voornaamste zorggebieden en de langetermijn doelen daarvan;
  • Het structureren van het bestuur en beheer van het natuurpark PNTH;
  • Het samenstellen van een grensoverschrijdend technisch team;
  • Het verbeteren van het milieubewustzijn in de regio;
  • Het gezamenlijk uitvoeren en beheren van een serie themaprojecten.

Ongeveer 85 % van de verwezenlijkingsindicatoren zijn één jaar voor het einde van het project bereikt, waaronder 700 acties op het gebied van gezamenlijk natuurbeheer.

De twee natuurparken, PNPE en PNRSE, hebben een formele partnership-overeenkomst getekend. Het „Grensoverschrijdende Verdrag van het PNR Scarpe-Schelde” heeft een looptijd van 12 jaar en is ook een belangrijk element om de continuïteit van het partnerschap te verzekeren.

Certificering als deel van het netwerk „Grensoverschrijdende Parken” van de Europese Federatie van Parken (EUROPARC) maakt het opbouwen van een netwerk van duurzame grensoverschrijdende parken over heel Europa mogelijk.

Totale en EU-financiering

Het project „Grensoverschrijdend natuurpark Henegouwen (PNTH)” heeft een totale in aanmerking komende begroting van EUR 4 599 300 waaraan het Europese Regionale Ontwikkelingsfonds van de EU EUR 2 229 650 bijdraagt voor de programmeringsperiode van 2007 tot 2013.


Ontwerpdatum

01/01/2007