«J'entreprends@Bruxelles»: innovatie door de methode

In een verloederd stedelijk gebied van de Belgische hoofdstad heeft een vereniging zonder winstoogmerk de steun gekregen van URBAN II om kansarmen te sensibiliseren voor de ondernemersgeest. De originaliteit van deze actie van "economische alfabetisering" zit allereerst in de gebruikte methode: een interactief spel dat moduleerbaar is volgens ieders behoeften.

Extra tools

 
De mate van het mogelijke en de creatiegeest: een pedagogische spelmodule J'entreprends@Bruxelles. De mate van het mogelijke en de creatiegeest: een pedagogische spelmodule J'entreprends@Bruxelles.

Context

Een onderneming oprichten is zeker geen spel. Ze doen leven en overleven is dat nog veel minder. Toch bestaat er een ludieke methode om te leren ondernemen. Het is de methode die wordt toegepast door Groupe One (1), een vereniging zonder winstoogmerk met kantoor in Sint-Gillis, in één van de Brusselse wijken die rond het Zuidstation een verloederde stadszone vormen. Het is een wijk met een hoge werkloosheid, die kampt met diverse economische en sociale handicaps, en die hierdoor kon profiteren van het Europees programma URBAN II.

Een flexibele methode met duurzame verworvenheden voor iedereen

De methode, die afkomstig is van Zuid-Afrika (2), bestaat uit een interactief spel waarin een simulatie van zakendoen wordt gehouden. De deelnemers worden in een concrete ondernemingscontext geplaatst. Ze leren al doende en kunnen op die manier hun verantwoordelijkheden meten, uit hun fouten leren en hun creatieve geest stimuleren. "J'entreprends@Bruxelles" bestaat uit verschillende spelmodules, die worden afgesloten met "debriefings" met het oog op het duurzaam vastleggen van de verworvenheden. De volgende module is dan weer gestoeld op de kennis die in de vorige module verworven is, en op die manier wordt de actie trapsgewijze ingewikkelder. Dankzij deze formule, die bestemd is voor zowel jongeren als volwassenen, en die flexibel is qua looptijd en inhoud, kan eenieder zijn opleiding benutten, ongeacht zijn startniveau; er is geen enkele voorafgaande kennis vereist. De cyclus wordt vaak afgerond met het getuigenis van een jonge bedrijfsleider die, naargelang het profiel van de groep, wordt uitgenodigd om te vertellen over zijn passie en zijn parcours.

Terwijl "J'entreprends@Bruxelles" als opdracht heeft kansarmen te sensibiliseren voor de ondernemersgeest, wijdt een parallel programma, "HomoResponsabilis", hen volgens dezelfde methode in in duurzame ontwikkeling toegepast op de onderneming. Groupe One overkoepelt trouwens de activiteiten van het Lokaal economieloket van Sint-Gillis, een dienst die kandidaat-ondernemers begeleidt (waar de deelnemers aan de opleidingen vaak naartoe worden gestuurd), van het Ondernemingencentrum van Sint-Gillis, dat een veertigtal jonge KMO's herbergt, en van een fonds voor plaatselijke ontwikkeling. Dit alles wordt ondersteund door een ruim partnerschap.

Resultaten

"J'entreprends@Bruxelles", dat in januari 2005, na een uitwerkings- en testfase, operationeel werd, omvatte eind 2006 465 uren opleiding (3) voor 828 personen afkomstig van middelbare scholen of hogescholen, NGO's of instellingen voor sociaal-professionele integratie, of mensen die rondlopen met plannen om zelfstandige te worden. Zij toonden zich over het algemeen zeer tevreden getoond. Het effect van het programma is niet alleen meetbaar in cijfers. In heel wat gevallen gaat het allereerst om een "economische alfabetisering" van de deelnemers, die vruchten kan afwerpen op ogenblikken, plaatsen en in vormen die niet te voorzien zijn. "J'entreprends@Bruxelles", "HomoResponsabilis" en alle activiteiten van de Groupe One zijn daarvan niet minder dan een polyvalente voorziening die reeds een dynamische impuls geeft aan de plaatselijke ontwikkeling van de kansarme wijken.

Ten slotte is de methode in zeer grote mate overdraagbaar gebleken. Op die manier komt Groupe One, naast de invoering van "J'entreprends@Wallonie", in partnerschap met de FOREM Conseil (een dienst van het tewerkstellingskantoor), tussen op internationaal vlak, via zelfstandige verenigingen, in Polen en – terug naar Afrika – in de Democratische Republiek Congo.

(1) Onderzoeks- en actiegroep rond duurzame ontwikkeling en plaatselijke economische ontwikkeling.

(2) Waar zij bedacht is door het South African Institute of Entrepreneurship vooraleer zij op grote schaal werd ontwikkeld in de VS door de vennootschap Making Cents International (site: http://www.makingcents.com/).

(3) Gratis tot eind 2006 voor de scholen en verenigingen van de zone URBAN.

Ontwerpdatum

01/01/2007