Historisch gebouw „École des vétérinaires” wordt nieuw bedrijvencentrum

De energiezuinige renovatie van de voormalige Veeartsenijschool in Anderlecht vormt het hart van de stedelijke vernieuwing in Brussel. In het gebouw komen eersteklas kantoorruimtes voor het lokale mkb en voor startende bedrijven.

Extra tools

 
Weergave (van de architect) van het toekomstige zelfbedieningsrestaurant. © Bart Blancquaert – HASA architecten Weergave (van de architect) van het toekomstige zelfbedieningsrestaurant. © Bart Blancquaert – HASA architecten

" Met dit mooie project kunnen we een belangrijk historisch monument restaureren en tegelijkertijd werkgelegenheid scheppen in een kansarme buurt. "

Christophe Dielis, gemeenteraadslid voor stedelijke vernieuwing

Het gebouw met een oppervlakte van 2 400 m2 gaat onderdak bieden aan zeker zes startende en kleine bedrijven en een conferentiecentrum. De renovatie biedt tijdens de diverse fasen werk aan gemiddeld 20 mensen, terwijl de activiteiten in het bedrijvencentrum naar schatting 50 arbeidsplaatsen zullen opleveren.

Het doel is om de voormalige „École des vétérinaires” om te vormen tot een echte „Espace Lumière”, een lichtbaken voor nieuwe ondernemingen. Het gebouw van de voormalige Veeartsenijschool werd gebouwd in 1910 en staat al meer dan twintig jaar leeg. Dit historische monument bevindt zich in de achterstandswijk Kuregem in Anderlecht, een van de interessantste, en meest dynamische, gemeenten van Brussel.

De Brusselse regionale overheid stimuleert, met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), de economische ontwikkeling in de „prioritaire interventiezone” langs het Brussels kanaal. In de gemeente Anderlecht vinden verschillende ambitieuze stedelijke vernieuwingsprojecten plaats.

Duurzame renovatie

In de plannen voor het op te knappen gebouw zijn voorzieningen voor een lager energieverbruik opgenomen. Zodra de renovatie klaar is, bedraagt het primaire energieverbruik (de energie die nodig is om het gebouw te verwarmen) minder dan 60 KWh/m² per jaar, wat ongeveer 30 % minder is dan het standaardenergieverbruik voor kantoorgebouwen in België. De renovatie zelf wordt ook milieuvriendelijk uitgevoerd waarbij meer dan 80 % van het puin van het bouwterrein systematisch wordt gerecycled en hergebruikt.

Karim Boulmaïz, de technisch manager van het project, legt uit dat er een evenwicht moet worden gevonden tussen de behoefte aan een ingrijpende opknapbeurt om het gebouw beter geschikt en bruikbaar te maken, en de beperkingen die altijd gelden voor renovatie en onderhoud van historische monumenten. Ook Christophe Dielis, gemeenteraadslid en verantwoordelijk voor renovatieprojecten in het gebied, wijst op de aandacht die er is voor behoud van erfgoed en benadrukt tegelijkertijd dat het project bedoeld is om lokale ondernemingen te steunen.


Totale investering en EU-financiering

De totale investering voor het project „École des vétérinaires” bedroeg EUR 11 548 620. Daarvan werd een bedrag van EUR 4 086 000 bijgedragen door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling uit hoofde van het operationele programma „Brussels Hoofdstedelijk Gewest” voor de programmeringsperiode 2007-2013.


Ontwerpdatum

14/12/2014