Cursussen groene en duurzame energiebronnen voor gespecialiseerde technici

In november 2011 werd het nieuwe Centrum voor geavanceerde technologie (CGT) bij het Institut Notre-Dame in Brussel geopend, dat gespecialiseerde trainingen in de sector van de groene en hernieuwbare energie geeft. Het Centrum is bedoeld om technici op te leiden in het gebruik, de installatie en het onderhoud van ultramoderne apparatuur, die groene en hernieuwbare of zelfs terugwinbare energie gebruikt, om de negatieve gevolgen van energieverbruik op het milieu te beperken.

Extra tools

 
Zonnepanelen op het dak van het Centrum voor geavanceerde technologie in de sector van de groene en hernieuwbare energie © Institut Notre-Dame Zonnepanelen op het dak van het Centrum voor geavanceerde technologie in de sector van de groene en hernieuwbare energie © Institut Notre-Dame

" Bij het Centrum voor geavanceerde technologie voor groene en hernieuwbare energie bevorderen we beroepsopleidingen en willen we studenten enthousiast maken voor een technisch beroep door hen met geavanceerde gereedschappen te laten werken. "

Christel Kumps, coördinator, Centrum voor geavanceerde technologie in de sector van de groene en hernieuwbare energie

Het centrum heeft zes aparte lokalen, die ruimte bieden voor maximaal twaalf studenten en die zes dagen per week open zijn. De ruimten zijn uitgerust met zeer geavanceerde apparatuur voor elektriciteitsopwekking, verwarming en ventilatie, waaronder een reeks boilers, warmtepompen, buffertanks en generatoren. Het is de bedoeling om studenten kennis te laten maken met de modernste methoden van energieterugwinning en -distributie in woningen.

Praktijkgerichte opleiding voor maximale inzetbaarheid

De opleiding is praktijkgericht en is bedoeld om de werksituatie zo goed mogelijk na te bootsen, zodat studenten gemakkelijker kunnen wennen aan latere bedrijfsstages, en om hun inzetbaarheid te vergroten zodat ze snel een baan kunnen vinden. Er worden zeer diverse cursussen aangeboden op gebieden als duurzame energiebronnen, warmte- en koelingsenergie, machines voor elektrische verwarming, elektrotechniek, gas- en olieboilers en meettechnieken.

De cursussen zijn bedoeld voor fulltime studenten en studenten in het vervolgonderwijs, maar ook voor werkenden en werkzoekenden. Bovendien zijn ze bedoeld als na- en bijscholing bij de minder specialistische basisopleiding voor technici en ingenieurs. Het Institut Notre-Dame schat dat jaarlijks ongeveer 360 mensen een opleiding zullen krijgen, waarbij 25 % van de plaatsen is gereserveerd voor werkenden en werkzoekenden.

Totale investering en EU-financiering

De totale investering voor het project „Centrum voor geavanceerde technologie – groene en hernieuwbare energie” bedraagt 953 000 EUR. Daarvan was een bedrag van 476 500 EUR afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling uit hoofde van het operationeel programma „Brussels Hoofdstedelijk Gewest” voor de programmeringsperiode 2007-2013.

Ontwerpdatum

22/10/2015