Foresthoreca leidt jonge, te-laaggeschoolde mensen op voor de horeca in het hogere segment.

De gemeente Vorst in het gewest Brussel stelt de non-profitorganisatie FOR.E.T. 970 m² aan faciliteiten ter beschikking voor een nieuw opleidings- en integratiecentrum voor te-laaggeschoolde jongeren die willen werken in de horeca- en cateringsector in het hogere segment.

Extra tools

 
Computeranimatie van het gebouw waar het opleidingscentrum Foresthoreca wordt gevestigd.© Computeranimatie van het gebouw waar het opleidingscentrum Foresthoreca wordt gevestigd.©

" Het Divercity-project heeft de gemeente Vorst in staat gesteld een verlaten industrieterrein om te vormen tot een plek die voor iedereen toegankelijk is, met voor de plaatselijke bevolking een kinderdagverblijf, een ouderencentrum, een park van 4000 m² en opleidingscentra voor horeca en catering. Foresthoreca gaat jaarlijks aan ongeveer 100 mensen een hoogwaardige opleiding bieden in een groeisector in het Gewest Brussel. "

Charles Spapens, gemeenteraadslid in Vorst, Schepen voor stedelijke vernieuwing

Leerlingen en mensen zonder kwalificaties een opleiding aanbieden is een essentieel onderdeel van het stimuleren van sociale inclusie, banen, onderwijs en opleiding. Het gemeentebestuur van Vorst vindt dat scholing en ondersteuning van herintreders op de arbeidsmarkt de hoogste prioriteit verdient. Het opleidingscentrum is dan ook geïntegreerd in het Divercity-project, dat is bedoeld om het voormalige industrieterrein Luttrebrug in Vorst nieuw leven in te blazen door er een duurzame openbare ruimte van te maken met een reeks voorzieningen te behoeve van de plaatselijke bevolking.

Het gemeentebestuur heeft het terrein bestemd voor het project, in december 2011 verkregen. Januari 2014 is begonnen met de bouw van een modern energie-efficiënt gebouw dat goed bereikbaar is per openbaar vervoer. Foresthoreca gaat de begane grond en de eerste verdieping betrekken.

Praktijkopleiding in een luxe restaurant en snack bar

De opleiding is in de eerste plaats bedoeld voor mensen zonder kwalificaties, die willen herintreden op de arbeidsmarkt, vooral vrouwen met jonge kinderen. Foresthoreca biedt vooral zeer praktische opleidingen. Dit kan omdat het project beschikt over een luxe opleidingsrestaurant en snackbar onder beheer van een plaatselijk ontwikkelings- en werkgelegenheidsinitiatief en open voor publiek. Hierdoor kunnen leerlingen er aan wennen hoe het er in het echte werk aan toegaat. Met de toename van de kwaliteit van het opleidingsaanbod in de sector zullen er ook nieuwe banen bijkomen.


Totale investering en EU-financiering

De totale investering voor het project „Foresthoreca” bedraagt 3 771 425 EUR. Daarvan wordt een bedrag van 2 400 000 EUR bijgedragen door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling uit hoofde van het operationeel programma „Brussels Hoofdstedelijk Gewest” voor de programmeringsperiode 2007-2013.


Ontwerpdatum

12/12/2014