Verbeterd netwerk overbrugt meer dan alleen grenzen tussen België en Nederland

Een „onconventioneel” maar uiterst succesvol project dat zich richt op vijf „kruispunttechnologieën” heeft bedrijven, instellingen, onderzoekers en de economie in zijn geheel een steuntje in de rug gegeven in het grensgebied tussen Vlaanderen (België) en Nederland.

Extra tools

 
Joris van der Hulst gebruikt een diagnosetool voor een elektrische vrachtwagen in een stadsdepot, ondersteund door het project „CrossRoads”, in Lommel, België. RegioStars 2016 © Associated Press Joris van der Hulst gebruikt een diagnosetool voor een elektrische vrachtwagen in een stadsdepot, ondersteund door het project „CrossRoads”, in Lommel, België. RegioStars 2016 © Associated Press

" Dankzij het project is een netwerk met blijvende verbindingen ontstaan. Het creëren van deze verbindingen is de belangrijkste taak van het Interreg-programma. Projecten als CrossRoads zijn een uitstekende manier om dit doel te bereiken. "

Bram de Kort, Hoofd JS Interreg Vlaanderen-Nederland

Dat innovatie en nieuwe technologie de economie voortstuwen, is niets nieuws. Een voorbeeld hiervan is de groei van technologische incubatoren in heel Europa. Het CrossRoads-project, dat via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 3 724 599 EUR ontving, heeft onderzoekscentra, instellingen en technologiebedrijven samengebracht om zogeheten kruispunttechnologieën te verkennen die veel kunnen betekenen voor verschillende sectoren. Hierbij valt te denken aan remote diagnostics, embedded vision, nanomaterialen, oppervlakteafwerking en inkjettechnologie.

CrossRoads heeft als pionier op het gebied van dit soort hightech-netwerken, waarmee cross-over innovaties worden gestimuleerd, een duidelijk plaatselijk voordeel gekweekt ten opzichte van andere regio’s. Dit heeft zich vertaald in een dividend voor de regionale economie, waarbij nieuwe banen zijn gegenereerd voor studenten die aan het project hebben deelgenomen en een reeks nieuwe technologieën zijn ontwikkeld.

Met de schouders eronder

Dankzij de slimme organisatorische structuren werden meer mkb-bedrijven gestimuleerd zich bij het project aan te sluiten en heeft CrossRoads haar doel bereikt: het stimuleren van innovatie en opkomende technologieën in de grensregio. CrossRoads beheerde 25 grensoverschrijdende innovatieprojecten, 13 haalbaarheidsonderzoeken en 40 experimenten. Hierbij waren 150 bedrijven betrokken.

De innovaties variëren van nieuwe technieken, producten, processen en technologieën tot nieuwe multidisciplinaire methoden voor probleemoplossing. En de focus op kruisbestuiving tussen de vijf betreffende technologieën mag op zichzelf al als innovatie worden bestempeld; een innovatie waarbij met succes bedrijven uit verschillende sectoren zijn samengebracht om duurzame grensoverschrijdende verbindingen en organisatorische structuren op te zetten. Naar verwachting zal dit versterkte netwerk in de toekomst nog meer innovaties stimuleren.

Een voorbeeld van de verdiensten van CrossRoads is het subproject „Spinal”, waarin een prototype voor biocompatibel materiaal, „metal dross”, werd ontwikkeld. Dit materiaal kan worden gebruikt om de metalen schroeven te vervangen die momenteel in wervelkolomchirurgie worden gebruikt. Investeerders hebben 4 500 000 EUR gereserveerd om binnen drie jaar klinische proeven met het materiaal te starten.

Een vruchtbare mash-up

CrossRoads heeft opgetreden als tussenpersoon tussen Interreg en de verschillende deelnemende mkb-bedrijven en onderwijsinstellingen. Het project dient als voorbeeld hoe kleine bedrijven gemakkelijk kunnen worden betrokken bij grote projecten. De flexibiliteit van het programma, waardoor nieuwe partners ook in lopende projecten kunnen instappen, heeft het gemakkelijker gemaakt om kleine bedrijven te stimuleren deel te nemen, met name bij het testen en uitrollen van nieuwe producten die voortkomen uit deze mash-up van organisaties en technologieën.

Uit intern onderzoek naar de projectpartners blijkt onomstotelijk het voordeel van deze aanpak en de positieve impact ervan, met name op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking.


Totale investering en EU-financiering

De totale investering voor het project „CrossRoads” bedraagt 9 233 813 EUR, waarvan 3 724 599 EUR is bijgedragen door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de EU via het operationeel programma „België - Nederland” voor de programmaperiode 2007-2013. De investering valt onder de prioriteit „Economische ontwikkeling”.


Ontwerpdatum

07/09/2016