eMEN: gebruik van technologie om de geestelijke gezondheidszorg in Europa te verbeteren

De vraag naar geestelijke gezondheidszorg in Europa neemt toe. Om aan deze vraag tegemoet te komen, ontwikkelt en implementeert het door de EU-gefinancierde project eMAN diverse op technologie gebaseerde toepassingen voor preventie, diagnostiek en behandeling. 

Extra tools

 
To meet rising demand for mental healthcare in Europe, the eMEN project is developing technology-based applications for prevention, diagnostics, and treatment. ©eMEN To meet rising demand for mental healthcare in Europe, the eMEN project is developing technology-based applications for prevention, diagnostics, and treatment. ©eMEN

" eMAN is het eerste multidisciplinaire, Europese platform voor samenwerking dat zich richt op de bevordering van de praktische toepassing van digitale technologie om preventie, diagnostiek en behandeling in de geestelijke gezondheidszorg te verbeteren. E-mental health technologie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het toegankelijk en betaalbaar houden van geestelijke gezondheidszorg voor alle EU-burgers, nu de vraag en kosten stijgen. "

Oyono Vlijter, projectleider eMEN, Stichting Arq, Diemen, Nederland

38 % van de volwassen Europese bevolking lijdt aan een psychische aandoening. Daarmee vormt geestelijke gezondheidszorg een enorme uitdaging voor zowel de Europese samenlevingen als gezondheidszorgstelsels. Veel onderzoekers wijzen maatschappelijke veranderingen zoals automatisering, economische concurrentie, social media, vergrijzing en klimaatverandering aan als mogelijke oorzaken van de problemen.

Digitale gezondheidstechnologieën (e-health) vormen een mogelijke oplossing; ze hebben een enorm potentieel om de preventie, behandeling, monitoring en beheersing van geestelijke gezondheidsproblemen te verbeteren. Dit project wil deze technologieën in heel Europa invoeren en een Europees netwerk oprichten om de ontwikkeling, het testen en de toepassing ervan te bevorderen.

Toepassingen, beleid en kennis

Door middel van een multidisciplinaire aanpak heeft het project diverse acties uitgevoerd die zijn gericht op het vinden en bevorderen van praktische oplossingen voor een bredere toepassing van e-mental health technologie. Zo heeft heeft het project bijvoorbeeld, in samenwerking met 14 mkb-bedrijven, zeven toepassingen in zes landen mee ontwikkeld, aangepast en getest: twee voor depressie, twee voor angststoornissen en drie voor posttraumatische stressstoornis. De proefprojecten worden uitgevoerd binnen verschillende geestelijke gezondheidssettings en -stelsels binnen Europa.

Het project werkt aan de ontwikkeling van een omvattende aanbeveling voor Europees beleid voor de invoering van e-mental health diensten. Zodra deze gereed is, zal de aanbeveling beleidsmakers helpen beter inzicht te krijgen in de voordelen van e-mental health producten en diensten, en hoe die kunnen worden ingezet om de geestelijke gezondheidszorg in heel Europa te verbeteren.

Aangezien een toename van het gebruik van e-mental health diensten niet mogelijk is zonder meer kennis over de beschikbare technologie, hebben eMEN-onderzoekers een strategische communicatiestrategie gelanceerd. De strategie is gericht op het bereiken van relevante belanghebbenden, waaronder aanbieders van geestelijke gezondheidszorg, mkb-bedrijven / e-health ontwikkelaars, beleidsmakers, belangengroepen en gebruikers. Dat wordt gedaan via een projectwebsite, social media, video's, banners, transnationale en thematische seminars en congressen.

Concurrentievoordeel

Door te zorgen voor een snellere, grootschalige toepassing van geestelijke gezondheidstechnologie helpt het eMEN-project Noordwest-Europa om een toonaangevende regio op het gebied van e-mental health te blijven. Het project zal een positieve invloed hebben op de werkgelegenheid. Het zorgt voor meer banen bij aan e-health-gerelateerde mkb-bedrijven en draagt bij aan de gezondheid van werknemers. Ook wordt de export van e-health producten en diensten naar andere regio's, zowel binnen de EU als daarbuiten, gestimuleerd.

Begunstigden

“We kunnen nu zeggen dat digitale geestelijke gezondheidszorg onderdeel zal uitmaken van de ‘blended care'-toekomst, waarin face-to-face behandelingen en online hulpverlening worden gecombineerd. Daarnaast kan e-mental health een belangrijke rol spelen met betrekking tot de toegankelijkheid en betaalbaarheid van geestelijke gezondheidszorg, nu de vraag toeneemt.” 

 

Oyono Vlijter, projectleider eMEN, Stichting Arq, Nationaal Psychotrauma Centrum

 

“De regels in de EU en nationale wetgeving zijn tegen het licht gehouden. Daarbij is uitgebreid onderzoek gedaan naar de belemmerende en bevorderende factoren voor het stimuleren en invoeren van goede e-mental health en zijn er voorstellen voor aanbevelingen en maatregelen voor een bredere toepassing van e-mental health binnen de EU ontwikkeld. Dit initiatief heeft geleid tot diverse voorstellen voor praktische toepassingen en verder onderzoek, en daarmee nieuwe ontwikkelingen in onze eigen klinische en wetenschappelijke instellingen gestimuleerd.” 

 

Univ.-Prof. Dr. med. Wolfgang Gaebel; voormalig EPA-voorzitter, WHO-samenwerkingscentrum, LVR-Klinikum Düsseldorf

Video

Totale investering en EU-financiering 

De totale investering voor het project „eMAN” bedraagt EUR 5 363 655. Daarvan wordt EUR 3 218 193 bijgedragen door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling via het operationeel programma „Interreg Noord-west Europa” voor de programmeringsperiode 2014-2020. De investering valt onder de prioriteit „Innovatie”.