Crèche de la Gare ondersteunt gezinnen die weer terugkeren in het arbeidsproces

De Crèche de la Gare in de Brusselse gemeente Sint-Joost-ten-Noode is een belangrijk stadsontwikkelingsproject, dat een essentiële bijdrage levert aan de sociale inclusie, werkgelegenheid en het herstel van de buurt. In het centrum is zowel een kinderdagverblijf als een peuterspeelzaal gehuisvest, met plaats voor 43 jonge kinderen. Het centrum is voornamelijk gericht op herintreders uit de wijk.

Extra tools

 
Computeranimatie van de façade van de nieuwe Crèche de la Gare. © A.D.E. Marc Stryckman & partners Computeranimatie van de façade van de nieuwe Crèche de la Gare. © A.D.E. Marc Stryckman & partners

" Door de locatie aan een belangrijke doorgaande weg en de moderne architectuur geeft de gemeente met de bouw van deze crèche en peuterspeelzaal een nieuwe en krachtige boodschap af. Bovendien wordt hiermee iets gedaan aan de gebrekkige voorzieningen voor de jongste kinderen, terwijl er tegelijk nieuwe banen worden gecreëerd. "

Emir Kir, burgemeester van Sint-Joost-ten-Noode

Voor de bouw van de crèche werd een gebied in een zeer verstedelijkt deel van Brussel herontwikkeld. Naast het gebouw wordt ook een mooie promenade aangelegd. Het gebouw zelf is opgetrokken in een moderne, energie-efficiënte bouwstijl die desondanks perfect aansluit op de omgeving, met name op het aangrenzende voormalige treinstation van Sint-Joost, dat op de monumentenlijst staat.

De crèche bevindt zich op de begane grond en de onderste verdiepingen; in de rest van het gebouw zijn appartementen gemaakt. De crèche biedt ruimte voor maximaal 34 kinderen en is verdeeld in twee gedeelten; de peuterspeelzaalvoorzieningen zijn beschikbaar voor nog eens maximaal negen kinderen. Op de locatie is er ook een kindertuin, die zowel vanuit de crèche- als vanuit de peuterspeelzaalgedeelten van het gebouw bereikbaar is.

Begeleiding vanaf het begin

De crèche is beschikbaar voor begeleiding van jonge gezinnen direct vanaf de eerste tijd na de bevalling. Daarnaast biedt het centrum specifieke hulp op het gebied van ouderschaps- en psychologische problemen.

Het centrum biedt hulp en informatie aan jonge moeders die weer naar school willen om verder te leren voor een diploma; daarnaast biedt het diverse soorten hulp aan jonge ouders met jonge kinderen die weer aan het arbeidsproces willen deelnemen. Bovendien biedt het centrum samen met het Office de la Naissance et de l'Enfance (de Belgische Dienst voor Geboorte en Kinderwelzijn) gelegenheid voor adviesgesprekken voor gezinnen.

Totale investering en EU-financiering

De totale investering voor het project „Crèche de la Gare” bedraagt 2 746 216,38 EUR. Daarvan is een bedrag van 1 200 000 EUR afkomstig van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling uit hoofde van het operationeel programma „Brussels Hoofdstedelijk Gewest” voor de programmeringsperiode 2007-2013.

Ontwerpdatum

30/03/2015